Berg-advokat: – Lokalmiljøet skal ikke sitte igjen med regningen

Frode Bergs advokat føler seg sikker på at Norge dekker advokat- og reiseutgiftene til den spionanklagene nordmannen.

Frode Berg i retten i Moskva

Tirsdag ble Frode Berg fotografert i forbindelse med ankebehandlingen om fengselsvilkårene hans. Forslaget om kausjon og løslatelse ble avvist.

Foto: Morten Jentoft / NRK

– Jeg føler meg trygg på at advokatutgifter og reiseutgifter blir dekket av Norge. Det vil ikke bli lokalmiljøet eller familien som står igjen med regningen, sier advokat Brynjulf Risnes.

Det hevder Risnes tross i at de i første omgang har fått avslag på søknaden om fri rettshjelp.

Ny informasjon om den russiske rettsprosessen mot Frode Berg tilsier at fri rettshjelp skal bli innvilget. Blant annet at anklagene også rettes mot den norske stat.

– I realiteten er det Norge som er anklaget for å ha drevet spionasje i Russland, mener Risnes.

Advokat Brynjulf Risnes

Advokat Brynjulf Risnes føler seg trygg på at Norge dekker advokat- og reiseutgiftene til Frode Berg.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kan ikke kommentere

Frode Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet i Moskva 5. desember. Han hadde 3000 euro på seg og er beskyldt for å ha drevet spionasje mot den russiske marinen.

Under tirsdagens ankebehandling om fengslingsvilkårene til Berg i byretten i Moskva, hevdet Berg at han var uskyldig.

Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har ansvaret for ordningen med fri rettshjelp for nordmenn i utlandet. De kan verken bekrefte eller avkrefte at det er kommet inn en søknad om fri rettshjelp til Frode Berg.

Slike saker er unntatt offentligheten og er taushetsbelagt. Det forteller fungerende underdirektør i juridisk avdeling, Hege Skånes Nyhus.

I 2014 skrev VG at Fylkesmannen i Oslo og Akershus dekket over tre millioner kroner for advokater til Joshua French og avdøde Tjostolv Moland.

Pengene ble betalt ut gjennom fri rettshjelp. De to nordmennene ble arrestert i Kongo i 2009 anklaget for spionasje og drap.

Statsminister på Storskog grensestasjon

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen er kritisk til at Frode Berg ikke får fri rettshjelp. Onsdag skrev han et brev til statsminister Erna Solberg der han ba norske myndigheter gjøre det de kan for å få Berg hjem til Kirkenes.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

En unntaksordning

Hege Skånes Nyhus vil ikke sammenligne bruken av fri rettshjelp i Frode Berg-saken med verken denne saken eller eventuelle andre saker.

– På generelt grunnlag kan jeg si at unntaksvis – i ekstraordinære tilfeller – der norske borgere eller andre bosatte i Norge blir utsatt for noe i utlandet, kan en få innvilget fri rettshjelp.

Men om man kan få innvilget bistand og hvor mye en kan få avhenger av flere moment, blant annet søkerens økonomiske situasjon.

– Dessuten må det gjelde i land der forsvarsordningen ikke fungerer eller på andre måter skulle være kritikkverdig. Det må også være fare for lang fengselsstraff eller dødsstraff.

Øystein Hansen er leder i støttegruppen til Frode Berg.

Øystein Hansen er leder i støttegruppen til Frode Berg. Gruppen har så langt samlet tinn 160 000 kroner, som skal gå til besøkstjeneste, velferdstiltak i fengselet og eventuell juridisk hjelp som staten ikke dekker. 

Foto: Arne Egil Tønset

– En stor belastning

Støttegruppen til Frode Berg har så langt samlet inn 160 000 kroner. Pengene skal i utgangspunktet brukes til besøkstjeneste, velferdstiltak i fengslet og juridisk hjelp som ikke blir dekket av staten.

Leder i gruppen, Øyvind Hansen, har tett kontakt med familien – som er sterkt preget av situasjonen.,

– At saken har drøyd slik ut i tid er den største belastningen. Dessuten var det veldig ubehagelig for familien å se bildene av Frode i retten tirsdag, sier Hansen.