NRK Meny
Normal

Ber Russland stoppe tjuvjakt på truet norsk gås

Russisk tjuvjakt har rammet den utrydningstruede dverggåsa hardt. Nå har Norge bedt russiske myndigheter sette inn tiltak langs gjessenes trekkrute.

Dverggås

TRUET: Hvert eneste par med dverggås er viktig når siste rest av den skandinaviske bestanden skal reddes. Alle hekker i Finnmark.

Foto: Tomas Aarvak, NOF

Den elendige sommeren på Finnmarksvidda har ført til at bare to dverggås-unger vokste opp i år.

Nå frykter norske miljømyndigheter at den siste resten av bestanden vil sveve i livsfare på høsttrekket gjennom Russland.

– Vi har sendt et brev til det russiske naturressursministeriet og uttrykt vår bekymring for hvordan det skal gå med dverggåsa når den legger ut på trekkruta over russisk territorium, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Det er historiske erfaringer som ligger bak: I år 2000 ble en tredjedel av den gjenværende bestanden skutt under trekket.

Røntgenbilde

En norsk dverggås ble funnet død i Hellas i i 2008, og røntgenbildene viste hagl i kroppen.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Barnløse drar østover

Også i 2000 var det total kollaps i hekkingen. Problemet er at dverggjess som ikke får fram unger, forlater Finnmark midtsommers. De tar en lang omvei via Tajmyr i Russland, før de etter hvert setter kursen mot vinterkvarteret i Hellas. På veien blir de utsatt for ulovlig jakt.

–Nå er dverggåsa heldigvis totalfredet i Russland. Men vi er bekymret for ulovlig jakt, eller at dverggjess skal bli felt ved en misforståelse. Derfor har vi bedt russerne om ekstra oppmerksomhet om trekket til dverggåsa nå i år for å unngå dette, sier Lunde.

Dverggåsa kan forveksles med tundragås, som er et lovlig og populært bytte.

Flere år med satellittmerking har gitt forskerne god oversikt over hvor gjessene flyr. De følger Ob-dalen vestover til Kasakhstan, deretter vestover via Volgograd og videre not Hellas.

Varslet katastrofe

Med kjennskap til trekkruta er det også mulig å sette inn tiltak. I brevet fra 25. september foreslår departementet tiltak i viktige områder, som justering av jakttidene, ekstra oppsyn og informasjonsvirksomhet.

– Norge har et tett og godt miljøsamarbeid med Russland gjennom en avtale fra 1992. Vi har tillit til at Russland følger opp dette, i og med at dverggåsa jo også er totalfredet i Russland, sier Lunde.

Dverggås og fjellrev

Dverggås og fjellrev er utrydningstruede arter som har fått sine egne handlingsplaner.

Foto: Knut-Sverre Horn

Dverggåsa og fjellreven er de to artene som får størst oppmerksomhet av norske myndigheter. Lunde viser til at tiltakene for dverggåsa har hatt god effekt, slik at bestanden har tatt seg opp fra det historiske lavmålet 10-15 hekkende par i 2010 til nærmere 40 par før denne sesongen.

Intens jakt på rødrev i hekkeområdene har trolig medvirket sterkt til oppgangen.