NRK Meny
Normal

Ber regjeringa begrense legemiddelbruk i kampen mot lakselusa

Stortinget frykter at overbruk av kjemikalier fører til resistent lakselus. Nå må regjeringa utarbeide en strategi for unngå dette.

Lakselus

LAKSELUS: Bildet viser ryggen på en hannlaks tatt i Altaelva i fjor. Paul Kristian Olaussen talte mer enn 35 lakselus til sammen, både på ryggen, hodet og under buken.

Foto: Paul Kristian Olaussen

I Finnmark ble det for første gang i fjor oppdaget resistent lakselus. Det vil si lakselus som har fått så mye kjemisk behandling at kjemikaliene ikke virker lengre.

Men nå ber stortinget regjeringen ta grep rundt legemiddelbruk i kampen mot lakselus.

Det kom fram da en samlet næringskomité denne uka kom med sine innspill til regjeringas stortingsmelding om havbruk.

Tom verktøykasse

Dette er veldig positivt, sier fagsjef i Norske lakseelver, Erik Sterud.

Erik Sterud

Fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Foto: Norske Lakseelver

– Vi er omtrent der i dag. Har vi ikke midler til å få bukt med lusa, da har vi ikke flere verktøy igjen i kassa. Den kjemiske verktøykassa er nå tom, da må vi finne andre løsninger heller, sier han.

– Er du overrasket over at stortinget legger seg på denne linja?

– Nei, og her er det ikke stor avstand mellom stortinget og regjeringa heller. Det er allerede ganske strengt fra regjeringen, men så er det litt overraskende at stortinget ber regjeringen få på plass en strategi for å unngå resistens, sier han.

Komiteen peker på at resistensproblemer kan medføre både økt bruk av medikamenter og at bruken endres til medikamenter som er mindre gunstige for miljøet

Næringskomiteens instilling

Oppdaget resistens i Finnmark

Mattilsynet har tidligere advart om at eneste behandling av oppdrettslaks som har lakselus som er resistent mot avlusningsmidlene, er å slakte ned laksen.

Frank Bakke - Jensen

Frank Bakke-Jensen (H).

Foto: Ørjan Rodal Hansen

Bakgrunnen for at stortinget nå går inn for at regjeringen må utarbeide en strategi for dette, er tall fra Folkehelseinstituttet som viser en markant vekst i medikamentbruk mot lakselus.

– Fra stortinget ber vi nå regjeringen komme med en strategi for å få en nullvisjon mot resistens, sier Høyres Frank Bakke-Jensen.

Skader krepsdyr

Komiteen peker på at resistensproblemer kan føre til både økt bruk av medikamenter og at bruken endres til legemiddel som er mer skadelig for miljøet.

Dette gjelder særlig produkter som inneholder flubenzuroner, et virkestoffet som kan skade krepsdyr.

Dette er igjen lite forenelig med regjeringens ønske om økt oppdrett. Regjeringen ønsker nemlig en økning av oppdrettskapasiteten på seks prosent hvert andre år.

Slik forklarer Frank Bakke-Jensen (H) hvorfor de nå ønsker en strategi mot resistens:

– Det stilles ganske strenge regler til næringa for tiden, men dette er i et positivt lys. Dette er en viktig næring for Norge. Og skal vi vokse så mye som vi ønsker i denne næringa, så må vi ha det innenfor forsvarlige rammer, sier han.

Se hvem som tjener penger i fjorden din: Kartet viser oppdrettstillatelser gitt av Fiskeridirektoratet for oppdrett av laks som matfisk og økologisk matfisk for kommersielt formål per 28.08.2013. Kartet inneholder 929 tillatelser spredd langs hele kysten.