Ber Anundsen avklare om Odins soldater

Norsk politi vingler i sin håndtering av Odins Soldater. Nå blir både Justisdepartementet og Politidirektoratet bedt om å avklare om gruppas virksomhet er lovlig. – Dette er ikke Natteravner, sier polititopp.

Anders Anundsen står foran en politibil

AVKREVES SVAR: Justisminister Anders Anundsen må avklare hvordan Odins soldater skal håndteres, krever SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Mens påtalelederen hos politiet i Finnmark mener Odins soldater har positive trekk, nøler ikke kollegaen hans på Sørlandet med å fastslå at gruppa driver ulovlig når de patruljerer.

Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant fra Finnmark (SV), krever nå at justisministeren avklarer hvordan gruppa skal takles.

– PST har advart mot høyreekstremisme. Da er det underlig om ikke politi og myndigheter tar avstand fra slik aktivitet som tydelig har et rasistisk utgangspunkt, skriver Bergstø til NRK.

Ronny Alte avviser overfor NRK i dag at gruppa er rasistisk, og sier de har medlemmer over hele det politiske spekteret.

Slett ingen natteravn

– Det kunne vært ønskelig at politiet sentralt hadde kommet med en uttalelse, sier Terje Kaddeberg Skaar, påtaleleder i Agder politidistrikt. Han har vært klarest i sin fordømmelse av Odins soldater så langt.

Påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar

Påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder sier patruljeringen til Odins soldater bryter med politiloven.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Hvis du har en gruppering på flere personer som går rundt i sentrum, over tid, uten noe annet formål enn å opprettholde ro og orden, oppfatter vi at det bryter med politiloven, sier Skaar til NRK i dag.

Han mener det ikke kan sammenlignes med natteravnene.

– Natteravnene er et samarbeid med politiet. Personene som deltar der er alle godkjent av politiet.

Bergen: Kan være innenfor

Visepolitimester John Reidar Nilsen i Vest Politidistrikt har ikke hørt om at Odins soldater har etablert seg i området. Han vil vite mer om hva de faktisk gjør før han konkluderer endelig.

– Hvis virksomheten har som formål passivt å være til stede for å observere og rapportere, er det innenfor loven, sier Nilsen.

John Reidar Nilsen

John Reidar Nilsen mener Odins soldater er innenfor loven hvis de bare observerer passivt.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Ronny Alte har sagt at gruppa vil gripe inn fysisk hvis det er fare for liv og helse. Visepolitimesteren slår derimot fast at nødvergeretten har klare begrensninger, og ikke kan brukes av en organisert virksomhet som har som mål å bekjempe kriminalitet.

– Hvis virksomheten er planmessig, og flere går sammen for å patruljere i områder hvor de vet det foregår kriminalitet, så vil det være noe som kun politiet kan drive med. Det gjelder uavhengig av om det er et privat vaktselskap eller Odins soldater.

Østfold: Vil ha dialog

Radikaliseringskoordinator Øyvind Moksnes i Østfold politidistrikt ønsker flere edru voksne i bybildet, men vil helst at det skjer i det etablerte natteravnsystemet. Hvis Odins soldater kommer til fylket, vil han ha en dialog med dem om hva de kan gjøre.

– Våre jurister må også gi sin vurdering på hvilke begrensninger og pålegg vi kan gi, og hva vi kan gjøre når disse ikke blir overholdt.

Selv om Moksnes ikke stempler Odins soldater som et lovstridig tiltak i utgangspunktet, er han klar på at politiet vil følge nøye med om de kommer.

– Hvis man begynner å tolke alt i verste mening og ønsker konflikter, ønsker å gå etter etnisitet mer enn etter adferd, tar seg rette og ikke samarbeider med politiet, vil dette bli slått hardt ned på.