Krise på Hammerfest sykehus: Ansatte har sagt opp i fleng

Halvparten av både assistentleger og overleger ved medisinsk avdeling har sagt opp. Ansatte betegner situasjonen som kritisk.

Maria Grønmo

Assistentlege og klinikktillitsvalgt Maria Grønmo har sendt bekymringsmelding til fylkeslegen i Finnmark, som har opprettet tilsynssak ved Hammerfest sykehus.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen/NRK

– Vi synes det er en alvorlig situasjon, sier Maria Grønmo, assistentlege og klinikktillitsvalgt ved Hammerfest sykehus.

Seks av tolv assistentleger ved medisinsk avdeling har sagt opp, og i tillegg forsvinner fire av åtte overleger i løpet av høsten.

– Hvis det ikke kommer inn erstatninger for dem som kommer til å slutte, er det vanskelig for oss å se at vi kan opprettholde dagens tilbud overfor våre pasienter, sier Grønmo.

Både hun, konstituert overlege Linn Tjønsø og avdelingsoverlege Bjørn Wembstad har sendt bekymringsmeldinger over bemanningssituasjonen til fylkeslegen i Finnmark.

Kritisk situasjon

I brevene beskriver de situasjonen som kritisk og understreker at den vil gå ut over både pasienter og de resterende legenes arbeidsforhold. Det kommer også fram at de ikke opplever at den øverste ledelsen tar bekymringene på alvor, og de fortviler over at det ikke er gjort tilstrekkelige nyansettelser.

Hammerfest sykehus er det eneste sykehuset i Vest-Finnmark, og en krise her vil kunne ramme to tredjedeler av fylkets befolkning, som sokner til dette sykehuset.

Hammerfest sykehus
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Gransker saken

Fylkeslegen i Finnmark har opprettet tilsynssak og sier at ledelsen ved sykehuset må svare for seg.

Avdelingsleder Ingeborg Eliassen svarer for ledelsen ved Hammerfest sykehus. Til NRK sier hun at de ser alvorlig på situasjonen, og stiller seg bak de bekymringene som har kommet fram i brevene til fylkeslegen.

– Vi har ikke klart å rekruttere til stillingene, men vi jobber fortsatt med det, sier Eliassen.

Hun frykter at manglende kvalifiserte søkere vil føre til at de må nedprioritere oppgaver.

– Vi må konsentrere de tilgjengelige ressursene til de pasientene som trenger det mest. Det er stort sett akutt og kritisk syke. Så må man begynne å nedprioritere andre arbeidsoppgaver – for eksempel poliklinisk virksomhet, sier hun.

– Pasientene vil fortsatt få et tilbud om behandling, men de vil bli sendt til andre sykehus eller andre spesialister.

Ingeborg Eliassen

Avdelingsleder Ingeborg Eliassen forteller at de har tatt kontakt med vikarbyråer og andre helseforetak, og jobber med å få stabilisert personalet på sykehuset. Får de ikke dette til, vil det gå utover pasientene.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Ifølge Eliassen er det blant annet svingninger i arbeidsmarkedet som gjør rekrutteringen vanskelig.

– Men vi kunne kanskje ha vært flinkere til å ta vare på de legene som allerede er her, sier Eliassen.

Vil sørge for helsetilbudet

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord bekrefter at også de har mottatt bekymringsmelding fra ansatte ved Hammerfest sykehus.

– Dette har vi tatt opp med ledelsen ved Finnmarkssykehuset på vanlig vis, sier han.

– Vi vil følge med og sørge for at befolkningen spesielt i Vest-Finnmark får de spesialisthelsetjenestene de har behov for.

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør Geir Tollåli sier at også Helse Nord, som eier Finnmarkssykehuset, følger denne saken.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK
  • I den opprinnelige versjonen av denne saken ble det stilt spørsmålstegn ved arbeidsmiljøet ved Hammerfest sykehus, og dette ble også satt i sammenheng med en større personalkonflikt som har vært ved sykehuset tidligere. I ettertid har både ledelse og ansatte ved sykehuset presisert at oppsigelsene ikke har noe med et dårlig arbeidsmiljø å gjøre, og at det ikke er noen sammenheng mellom denne bemanningssituasjonen og den tidligere personalkonflikten. NRK har derfor fjernet dette fra saken.