NRK Meny
Normal

Bellona jakter på vrakeier – frykter at politiet ikke bryr seg

Miljøstiftelsen Bellona mener å vite hvem som eide krysseren Murmansk som havarerte under slep utenfor Finnmark. Men de frykter anmodningen til politiet om å foreta avhør ikke blir fulgt opp.

Statens Strålevern undersøker krysseren «Murmansk»

Den russiske krysseren Murmansk havarerte utenfor Sørøya under slep, og ble ikke fjernet før etter mange år.

Foto: Anne Olsen-Ryum

I et brev til Oslo politidistrikt skriver Bellona-leder Frederic Hauge at de har indikasjoner på at et selskap som driver skipsopphugging var den egentlige eieren da krysseren Murmansk havarerte utenfor Sørøya i Finnmark i 1994.

Krysseren ble etter en større operasjon hugget opp og fjernet.

– Håndteringen av vraket har kostet norske myndigheter 328 millioner kroner, men norske myndigheter har aldri klart å finne en eier å sende regningen til, skriver Hauge.

Brutt loven

I brevet forklarer han hvordan dette selskapet startet samarbeidet med russiske myndigheter i 1993, og skal ha fraktet 35 utrangerte militære fartøyer til India for hugging.

– Eierne av Murmansk har etter all sannsynlighet brutt både forurensningsloven og straffeloven ved å skjule sitt eierskap og unndra seg økonomiske forpliktelser,

Politiet tause

Om anmodningen fra Bellona er fulgt opp er uvisst. En representant fra selskapet som miljøstiftelsen mener er eier skulle være til stede på en norsk messe 31. mai.

Oslo politidistrikt, som har fått saken fra Bellona henviser videre til Økokrim.

Men senior kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe henviser tilbake til Oslo politidistrikt.

Visepolitimester Morten Daae

Påtaleleder Morten Daae ved Finnmark politidistrikt

Foto: Jan Harald Tomassen

– Vi pleier generelt verken å bekrefte eller avkrefte om vi etterforsker eller har mottatt anmeldelse i en sak eller ikke, sier Kleppe.

Også Finnmark politidistrikt har fått kopi av henstillingen fra Frederic Hauge.

Men påtaleleder Morten Daae sier de ikke har pågående noen sak rundt eierne av skipet.

Leverer anmeldelse

Bellona frykter at henstillingen til politiet om å benytte muligheten for et avhør mens dette selskapets representant er i Norge, ikke er blitt tatt til følge.

– Vi har av politiet blitt anmoda om å ta kontakt med miljømyndighetene heller, fordi politiet ser dette mer som en sak om oppgjør for opprydding enn en politisak. Men myndigheten kan jo ikke innkalle noen til avhør.

– Vi jobber derfor med en anmeldelse som vi nå vil overlevere politiet, sier politisk rådgiver og pressekontakt i Bellona, Ellen Viseth.

Kystverket gjør nye undersøkelser

Det var Kystverkets beredskapsavdeling som sto for fjerningen av krysser-vraket, og som måtte ta regninga på over 300 millioner kroner.

Johan Marius Ly

Beredskapsdirektør John Marius Ly i Kystverket.

Foto: Privat

Direktør Johan Marius Ly sier de på bakgrunn av henvendelsen fra Bellona nå gjør nye undersøkelser.

– Det er jo et prinsipp om at det er forurenser som skal betale. Selv om det i denne saken ikke har foregått noe straffbart eller uaktsomt i forbindelse med selve havariet, så er det ikke meningen skattebetalerne skal ta regninga, sier Ly.

Beredskapsdirektøren forklarer at de tidligere forsøkte å få kontakt med et annet selskap som mulig eier, men de fikk aldri noe svar.