Bekymret for sauen etter bjørneobservasjon

En binne med bjørnunger er observert i et beiteområde for sau, mellom Nesseby og Vadsø. Sauebøndene frykter dyr kan bli tatt.

Bjørnen i Pasvik

Denne bjørnen i Pasvik, viste uvanlig atferd overfor folk sommeren 2015.

Foto: Statens naturoppsyn

En binne med bjørnunger er observert i et beiteområde for sau, mellom Nesseby og Vadsø.

Jørgen Moe er en av flere bønder som har sine dyr på beite i dette området. Han er bekymret for situasjonen.

Jørgen Moe

Jørgen Moe er bonde fra Vestre Jakobselv. Han er bekymret for situasjonen for dyrene i området etter observasjon av bjørn.

Foto: Jørgen Moe

– Hvis det er en binne med unger så er det sannsynlig at hun har ynglet i området. Det er et prioritert beiteområde der det ikke skal være bjørn eller andre rovdyr. Jeg frykter den dagen hun jager ungene sine og hannbjørner kommer inn når hun er i brunst. Tidligere har det vist seg at hannbjørnene herjer i saueflokker, sier han.

Bekymret for sauen

Det beiter flere tusen sau i området der Moe holder til. I 2015 ble det funnet over 90 kadaver i Varanger. Allerede da fryktet bøndene at en binne med unger hadde slått seg ned i området.

– Det var derfor vi fikk inn så mye hannbjørner i 2015 også, sier han.

Bjørneobservasjonen har foreløpig status som usikker. Det er på grunn av at det ikke finnes dokumentasjon som foto, hår eller fotspor. Det forteller seksjonsleder ved miljøavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark Christer Michaelsen.

– Det er klart at beitebrukerne er ekstra på vakt. Det er viktig å følge med i tilfelle det skulle oppstå en skadesituasjon, sier han.

Sauekadaver

I 2015 drepte en bjørn 20 sauer i Tana. SNO mener det var en kald sommer og lite bær som førte til at bjørnen vandret inn i nye områder på leting etter mat.

Foto: Privat

Uvanlig område for bjørner

I Finnmark er det Pasvik og området sør for Karasjok som er kjerneområdet for bjørn. Vadsø og Nesseby er langt unna dette området. Michaelsen er overrasket over at en binne med unger er observert i her.

– Det ville være oppsiktsvekkende hvis den har gått hit, eller ynglet i dette området. Det er et område som er veldig mye brukt av lokalbefolkningen og tilreisende. I tillegg er terrenget bare delvis dekt av skog. Det ville vært et utfordrende område for en bjørn å oppholde seg i uten at det blir oppdaget spor etter den, sier han.

Følger med

Sauebonde Jørgen Moe sier at alle bøndene i området følger med på situasjonen.

– Vi er opp på fjellet stort sett hver dag og ser i kikkert og prøver å finne kadaver, sier han.

De frykter en lignende situasjon som 2015 da mange sau ble tapt til rovdyr.

I 2015 var det flere møter mellom bjørn og mennesker ute i naturen i Finnmark. Utenfor Karasjok ble en elgjeger utsatt for et skinnangrep, og i Pasvik skjøt en jeger en binne med tre unger.

Lars Bendik Austmo, leder i seksjon for rovvilt i Statens Naturoppsyn, har fem råd til de som ferdes i bjørneområder.