Bekymret for retten til egne havområder

Fiskeriminister Per Sandberg vil legge til rette for økning av oppdrettsvolumet. Ordføreren i Norges fjerde største oppdrettskommune frykter at de mister råderetten over egne sjøområder.

lakseoppdrett

Norge opplevde rekordvekst av sjømateksport i 2016. Nå er ordfører i Alta bekymret for at de mister medbestemmelse dersom et nytt forslag for å sikre mer oppdrettsvekst vedtas.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Eksporten av norsk sjømat slo i fjor alle rekorder, og fiskeriminister Per Sandberg ønsker å legge til rette for ytterligere økning. Regjeringen ønsker nå å gjøre det enklere for oppdrettsnæringa å utnytte konsesjonene sine.

– Utfordringa vår nå er at vi rett og slett ikke klarer å produsere nok, sier Per Sandberg.

Men alle er ikke fornøyd med forslaget. Det gjør at oppdrettskommuner i Norge står i fare for å miste kontrollen over oppdrettsnæringa, mener ordfører i Alta Monica Nielsen.

– Man legger til rette for økt vekst uten at kommunene har noen som helst kontroll med det, sier hun.

Monica Nielsen på Nord i Sør Konferanse i Oslo

Ordfører Monica Nielsen var selv i Oslo for å få med seg høringen om Sandbergs forslag i Nærings- og fiskeridepartementet onsdag.

Foto: Kai Erik Bull

Mister medbestemmelse for oppdrett

Nielsen styrer den fjerde største oppdrettskommunen i landet, og oppdrett er en viktig næring både for Norge og for Alta.

– Likevel er det viktig at kommunene får medbestemmelse og har kontroll med den tilrettelegginga som skal gjøres for oppdrett. Vi vet at ambisjonene for regjeringen er vekst, vi vet at presset vil komme i Nord-Norge – og da er det viktig at vi får være med, sier Nielsen.

Alta har tatt til ordet for at kommunene skal ha mere inntekter fra oppdrettsnæringa, fra blant annet arealavgift.

Hun mener forslaget åpner grensene som i dag er for oppdrett. Bekymringa er at oppdrettere i Troms dermed kan komme inn i Altafjorden, uten at kommunen får lov å være med å bestemme og legge til rette som de ønsker.

– Konsekvensene er at oppdrettsselskapene får muligheten til å etablere lokaliteter også i de produksjonsområdene de grenser til.

Ingen endring for kommunene

Fiskeriministeren mener det ordføreren er bekymret for i Alta er helt feil.

– Når det gis et løyve er det vertskommunen som får inntekten. Med mitt forslag mener jeg at vi skal ha like konkurransevilkår som oppdretter enten man er liten eller stor, sier Sandberg.

Han deler inn landet i produksjonsområder, og sier det handler om å skape lik fleksibilitet for alle som driver innenfor havbruk – både små og store.

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg sier utfordringa er at oppdrettsnæringa ikke klarer å produsere nok.

Foto: NFD

– Vi gjør dette for at vi ønsker oss vekst, fleksibilitet og forutsigbarhet for næringa. Det skal være like vilkår både for konsern, og de små oppdretterne, sier han.

Sandberg mener det er dette som ligger i det nye vekstregimet han vil ha på plass i 2017. Den nye veksten kommer da forhåpentligvis på seks prosent.

Og for kommunen lover han at arealene skal godkjennes på samme måte som i dag.

Forslaget ble lagt ut på høring rett før jul med høringsfrist fredag 6. januar. Fristen er nå forlenget til tirsdag 10. januar.

Flakstadvåg Laks

Fjoråret ga rekord i eksport av blant annet oppdrettslaks, og nå vil regjeringen legge til rette for å øke produksjonen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX