NRK Meny
Normal

Bekymret for Nasjonal Transportplan

Politikere i Troms og Finnmark er bekymret for lav bemanning i strategistaben til Statens vegvesen.

Ifjordfjellet 21. september.

Samstemte politikere i to fylker krever økt tydelighet fra Statens vegvesens og regionvegsjef Naimak rundt enkeltprosjekter og gjeldende plankrav. Bildet er fra veien over Ifjordfjellet.

Foto: Harry Johansen

En krone er altfor lite i drivstoffavgift

Utvalgsleder Geir-Ove Bakken i Finnmark.

Foto: Liv Pedersen

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo og utvalgsleder Geir-Ove Bakken i Finnmark frykter at dette kan gå ut over arbeidet med Nasjonal Transportplan. De er bekymret for at vegvesenet ikke klare å følge opp arbeidet godt nok.

– På sikt krever vi at region nord bygger opp sin planleggingsstab i Troms og Finnmark. Vi krever også økt tydelighet fra Statens vegvesens og regionvegsjef Naimak rundt enkeltprosjekter og gjeldende plankrav. Dette for å sikre effektive prosesser og nødvendige kommunestyre/fylkestingsvedtak for å få prosjekter inn i NTP, sier de to politikerne.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo .

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

Politikerne uttrykte bekymring rundt Statens vegvesens fordeling av planressurser for å være i forkant av NTP 2018-29. Spesielt er man urolig for ressurstilgang og lav bemanning hos strategistaben i Finnmark og Troms, samt bekymret for deres mulighet til å følge opp prosjekter som det forventes blir gjennomført i NTP.

– Vi forventer at fagetatenes forslag til NTP 2018-29 har et strategisk fokus på Finnmark, Troms og Nordland. Prioriterte prosjekter innarbeides og tiltak som mangler endelige vedtak legges inn med klausuler, sier politikerne.