NRK Meny
Normal

Bekymret for forholdet mellom Norge og Russland

Norge bygger ned sin utenriksstasjon i Murmansk. Visumavdelingen er lagt ned, diplomater er sendt hjem og lokalt ansatte er sagt opp. Ordfører Rune Rafaelsen i grensekommunen Sør-Varanger reagerer.

Rune Rafaelsen på Storskog

– Jeg håper dette dreier seg om mangel på kunnskap, og at man kan rette det opp så raskt som mulig, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

Foto: Ksenia Novikova

– Jeg er veldig bekymret. Jeg får signaler fra folk i Murmansk som ser at Norge bygger ned aktiviteten, der blant annet lokalt ansatte reduseres, og ikke minst at visumavdelingen er flyttet til Moskva, sier Rafaelsen.

Det norske generalkonsulatet i Murmansk er stort i norsk sammenheng, og har på det meste hatt godt over 30 ansatte som har hatt ansvar for å ta seg av det viktige Barents-samarbeidet, samt felles fiskeriforvaltning og miljøvern.

17 ansatte

De siste årene er både antall diplomater og lokalt ansatte redusert.

Og i løpet av høsten er det være kun 17 ansatte igjen ved kontoret. Rafaelsen, som gjennom et langt liv har jobbet for bred kontakt over grensen med Russland er ikke fornøyd med det han ser:

– Jeg vil gå så langt som å si at Murmansk er Norges viktigste lyttepost. Det er her Norge har store utfordringer i forhold til en komplisert nabo. Da er det viktig med en sterk, nasjonal tilstedeværelse i Russland. Jeg håper dette dreier seg om mangel på kunnskap, og at man kan rette det opp så raskt som mulig. Norge har store interesser av å kunne utvikle et godt samarbeid, og da er generalkonsulatet i Murmansk av stor betydning, understreker Rafaelsen.

Murmansk havn

Murmansk er med sin isfrie havn en strategisk viktig by for Russland. Norge bygger nå ned sin utenriksstasjon i byen og vil i løpet av høsten ha 17 ansatte igjen – mot over 30 for få år siden.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Mister visumtjeneste

Det er spesielt nedleggelsen av visumkontoret som har skapt forundring. I fjor utstedte Norge over 10.000 visum ved dette kontoret.

Beslutningen har skapt så stor oppmerksomhet i lokalmediene at fungerende stasjonssjef Jørgen Holten Jørgensen har innkalt til pressekonferanse i Murmansk.

– Saken har skapt en viss bekymring blant publikum og lokale medier, både i forhold til hvordan man skal få visumsøknaden behandlet, om behandlingen vil ta lengre tid og om det vil koste mer enn tidligere, forklarer Jørgensen.

– Er dette en konsekvens av at Norge har et dårligere forhold til Russland enn tidligere?

– Nei, det vil jeg ikke si. Dette har mer med økonomiske grunner å gjøre, eller en optimalisering av ressurser. Med færre ressurser får vi behandlet like mange eller flere søknader ved å konsentrere ressursene til Moskva, sier Jørgensen.