Bekymret for å miste kompetanse til Harstad

Næringslivet i Hammerfest frykter at flere oljeselskaper og leverandører vil flytte ledelsen sørover når driften av Johan Castberg-feltet legges til Harstad.

Hammerfest

Hammerfest Næringsforening er bekymret for at flere selskaper vil flytte ledelsen sørover.

Foto: Allan Klo

I slutten av juni bestemte Statoil at driften av Johan Castberg-feltet som ligger i Barentshavet skal styres fra Harstad, mens de operative stillingene legges til Hammerfest.

Statoils avgjørelse bekymrer Hammerfest Næringsforening, og de har allerede sett en uheldig trend blant flere bedrifter.

– Det som bekymrer oss er at en del bedrifter mister sin lokale ledelse. Vi er redd for at en del stillinger trekkes sørover og at vi mister kompetansen på lokal ledelse, sier Odd Charles Karlsen, leder for den lokale Næringsforeningen i Hammerfest.

Ønsker lokal ledelse

I en pressemelding fra juni skriver Statoil at de i samarbeid med operatører, leverandører og lokale myndigheter vil sørge for kompetansearbeidsplasser i Finnmark.

Odd Charles Karlsen

Odd Charles Karlsen frykter det vil bli store konsekvenser dersom bedrifter og leverandører ikke er til stede med lokal ledelse.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Karlsen mener likevel at det beste hadde vært å plassere driften av Johan Castberg i Hammerfest. Han sier de lokale leverandørene blir for langt unna ledelsen.

– For det første vil man få en mye bedre oversikt over det totale leverandørmiljøet og hvordan operatørene fungerer. Man vil også få mye bedre kjennskap til hvem det er viktig å ha kontakt med. Det vil man ikke få på samme måte hvis man ikke har en lokal ledelse, sier han.

– Frykter dere at de lokale virksomhetene og lokale leverandørene ikke får utnyttet potensialet fullt ut fordi ledelsen ikke blir i Hammerfest?

– Ja, vi skal ikke se bort ifra det. Vi ser i alle fall faresignaler på den biten. Vi vet allerede om noen lokale bedrifter som har flyttet ledelsen sin, og det ser vi på med stor bekymring.

Johan Castberg-feltet til Statoil

Johan Castberg-feltet består av flere funn som strekker ca. totalt 7 km og inneholder mellom 450–650 millioner fat olje. Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i 30 år.

Foto: Statoil

Enkelt valg

Johan Castberg er et av de største prosjektene til Statoil og vil være en viktig brikke i videreutviklingen av petroleumsvirksomheten i nord. Prosjektdirektør Knut Gjertsen sier valget om å legge driftsorganisasjonen til Harstad, og ikke Hammerfest, var relativt enkelt.

Knut Gjertsen

– Det vi prøver på er å realisere Johan Castberg som prosjekt. Og for å få til det, må vi finne de beste løsningene, sier Gjertsen.

Foto: Erik Lieungh

– Det er gjort et grundig arbeid med å vurdere hva som er de beste industrielle løsningene, sier Karlsen.

– Og for helikopterbase og forsyningsbase så har Hammerfest posisjonert seg på en fantastisk god måte. Sånn sett var valget forholdsvis enkelt.

Forsyningsbasen i Hammerfest anslås å gi en sysselsetting på rundt 30–45 årsverk, mens helikopterbasen rundt 12–15 årsverk. Likevel er ikke Karlsen enig om at dette er den beste løsningen.

– Jada! Harstad er også Nord-Norge, men vi er tross alt nærmest Barentshavet.