Bedre skoleresultater

Årets avgangselever har i snitt 0,4 grunnskolepoeng mer enn fjorårets kull, viser Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk for grunnskolen. Finnmark har hatt den største økningen, på 0,9 grunnskolepoeng. For det enkelte fag er det snittkarakteren til eksamen i matematikk som har endret seg mest fra i fjor, fra 2,9 til 3,3.