Båtsfjord og Mehamn får havnemillioner

Både Båtsfjord og Mehamn får penger over neste års statsbudsjett til å utbedre havnene, avslører fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Båtsfjord havn

BLIR DYPERE: Arbeidene i Båtsfjord havn starter over nyttår og blir ferdig i 2018.

Foto: Knut-Sverre Horn

I ettermiddag var hun i Båtsfjord for å fortelle at utdypningsarbeider i indre og ytre havn starter over nyttår, et arbeid som fram til 2018 vil koste staten nær 150 millioner kroner.

– Nå kan vi endelig gi startbevilgning i 2016, både for en større utbedring av Båtsfjord havn og for moloen på 70 meter som man får i Mehamn. Den er helt avgjørende for å få en roligere havn og bedre forhold for dem som bruker havna.

17,3 millioner kroner til Båtsfjord og 4,3 millioner kroner til Mehamn. Det er budsjettlekkasjene fiskeriminister Elisabeth Aspaker tok med seg nordover til Finnmark tirsdag.

– Haster med utbygging

Aspaker mener det haster å få på plass havneutvidelser ved fiskeværene langs kysten.

– Vi vet jo allerede i dag at man har problemer med å ta inn det største båtene som skal inn og levere fisk til videreforedling og videresending ut av Båtsfjord. Dette er et problem i dag, så når startbevilgningen kommer neste år – dette er et prosjekt som er på tilsammen 148 millioner – så skal det kunne stå ferdig i 2018.

Totalt skal regjeringen bruke 70 millioner kroner de neste to årene på å bygge en 70 meter lang molo fra Hamnneset, nord for Mehamn. Det vil gi mindre bølger i havnebassenget.

Lover ikke mer penger til Mehamn

Men havna i Mehamn trenger også å bli gjort dypere. Aspaker kan ikke love penger til dette arbeidet nå.

– Alle disse havnene som har behov for utbedringer kommer inn som krav til Nasjonal transportplan. Da blir man vurdert og satt i kø for å kunne få bevilgninger. Jeg kan ikke svare på nå om det blir en direkte forlengelse av moloarbeidet.

– Men jeg er veldig klar over at det er mange havner som trenger å få forbedret særlig dybdeforhold, for båtene i fiskerinæringen blir stadig større, sier Aspaker.