Barnevernet i Vardø bryter loven

Barnevernet følger ikke opp meldinger om barn som kan være utsatt for omsorgssvikt eller overgrep.

Vardø bebyggelse

FØLGER IKKE OPP SAKER: Barnevernstjenesten i Vardø har ikke fulgt opp meldinger slik de skal. Dermed er det en risiko for at barn i kommunen lever under forhold de ikke bør.

Foto: Atle Markeng / NRK

De har ikke sørget for at meldinger som kommer til barnevernstjenesten håndteres på den måten loven krever. I tillegg er det avdekket at barnevernsundersøkelser ikke gjennomføres i henhold til regelverket, sier seksjonsleder Linda Kråkenes hos Fylkesmannen i Finnmark.

Linda Kråkenes

Seksjonsleder Linda Kråkenes sier de nå har gitt kommunen beskjed å utarbeide en plan for hvordan de vil rette opp i de påpekte forholdene. Kommunen skal også levere en egen vurdering på hva som kan være årsaken til at avvikene har oppstått

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Det betyr at det kan være risiko for at barn lever i en situasjon de ikke bør leve i.

Vil ta opp saken til politisk behandling

Vardø Høyre er bekymret etter å ha lest rapporten. Christine Nilsen sier hun vil ta opp saken så fort som mulig.

Christine Nilsen

Christine Nilsen i Vardø Høyre skal legge fram saken for ordfører og administrasjon. Nilsen ønsker at det blir iverksatt tiltak så fort som mulig.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Det er skremmende lesing. Det er alvorlige avvik som kommer fram i rapporten. Det er skummelt å tenke på at barns rettssikkerhet kan bli skadelidende dersom barnevernet ikke oppdager forhold i hjemmet som kan gi grunnlag for inngripen eller tiltak.

Har hatt for lav bemanning

Hos Vardø kommune mener de å ha kontroll på situasjonen. Enhetsleder for pleie, omsorg, helse og sosial Bård Martinsen sier de har fått på plass full bemanning denne måneden.

Bård Martinsen

Nå skal kommunen gå gjennom egne rutiner. Samtidig sier enhetsleder Bård Martinsen at når de nå har fått bemannet barnevernet vil de få til en bedre tjeneste.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Barnevernstjenesten har slitt med bemanning i to år. I juli fikk vi på plass to nye barnevernskonsulenter og en 50 prosent stilling på tiltakssiden. Nå har vi full bemanning og kan ta tak i det som fylkesmannen har påpekt.

– I rapporten står det at barnevernstjenesten ikke har undersøkt saker etter å ha sjekket med familien det gjelder. Handler det om at det er nære bekjentskap i Vardø?

– Nå er du på detaljnivå i rapporten og det ønsker jeg ikke å gå inn på nå.

Det handler altså ikke om nære bekjentskap?

– Det gjør det nok ikke.

En rekke avvik er avdekket

Ifølge seksjonsleder Linda Kråkenes har følgende punkter vært undersøkt og lagt vekt på i rapporten.

  • De som har sendt meldinger til barnevernet skal få en tilbakemelding. Det har ikke skjedd i alle tilfeller.
  • Det er heller ikke samsvar mellom innhold i meldinger og det meldingene konkluderer med.
  • Undersøkelser oppsummeres ikke godt nok.
  • Det gjøres ikke ordentlige vurderinger.
  • Alvorlige tema og forhold bringes ikke videre og det kan medføre at barnevernstjenesten ikke får undersøkt alvorlige forhold godt nok