Barneombudet: – Virker som skolen bagatelliserer mobbingen

Barneombud Anne Lindboe er ikke imponert over hvordan Vadsø barneskole håndterer mobbingen og volden på skolebussen.

Barneombud Anne Lindbo

– Jeg er bekymret for hvordan disse barna og elevene har det på bussen og skolen. Alle barn har rett til et godt psykososialt skolemiljø, og da er det viktig at skolen tar tak og sørger for at de får det, sier barneombudet.

Foto: BArneombudet

Onsdag troppet politiet opp på skolebussen i Vadsø, og det vil de gjøre fast fremover.

– Jeg er bekymret for hvordan skolemiljøet generelt er når det er så alvorlig at man må ha politi på bussen. Her kan det være en idé at Fylkesmannen foretar tilsyn, sier barneombud Anne Lindboe.

Som NRK tidligere har fortalt, opplever elevene på Vadsø barneskole å bli mobbet, slått, bitt og kastet mat på på skolebussen.

Lindboe er bestemt på at det er skolens ansvar å sørge for at elevene har et godt skolemiljø, også på bussen. I et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet går det fram at skolen har ansvar for mobbing også etter skoletid, fordi det påvirker hvordan en elev har det på skolen.

– Det virker som skolen bagatelliserer ansvaret i forhold til å sørge for et godt miljø på skolebussen. Når foreldre tar opp at elevene ikke har det bra på skoleveien, skal skolen fatte skriftlig vedtak og komme med forslag til tiltak.

Lindboe håper andre skoler og rektorer lærer av situasjonen på Vadsø barneskole. For de har ansvar på helt lik linje med mobbing i skolegården eller i klassen.

Foreldre i Vadsø

Ørjan Gundersen, Anne Moen og Ann Irene Rushfeldt er alle foreldre til barn på Vadsø barneskole. De forteller at barna deres utsettes for mobbing, slåssing og trakassering på skolebussen.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Kan ikke bortforklares

Det har versert en rekke spekulasjoner om hvem som står bak mobbingen. Skolen avviser at det er innvandrerbarn som står bak, og mener det er størrelsen på skolen som i utgangspunktet er problemet.

– Uansett årsak er det ingenting som kan bortforklare eller bagatellisere at barn blir utsatt for mobbing og krenkelser. Det gjør det ikke noe mindre viktig å ta fatt på problemene, påpeker barneombudet.

– Ikke stort mobbeproblem

Fagleder Arne Leikvoll, som tidligere har uttalt seg om situasjonen på skolebussen, har blitt forelagt denne artikkelen. Han ønsker ikke å uttale seg.

Beate Aronsen

Rektor Beate Aronsen ved Vadsø barneskole forteller at skolen skal gå igjennom og redegjøre for de ulike tiltakene de har forsøkt på mandag.

Foto: Kjersti Sjursen Lien

Rektor Beate Aronsen kjenner seg ikke igjen i kritikken, og sier de har jobbet i lang tid med å forbedre forholdene på bussen.

– Vi har gjort veldig mye over lang tid, så det stemmer ikke at vi ikke har gjort noe. Vi tar ansvaret vårt på alvor.

NRK har vært i kontakt med flere foreldre som sier de aldri har fått skriftlig vedtak med forslag til tiltak mot mobbingen.

– Det er mulig vi ikke har gjort enkeltvedtak, men vi har gjort tiltak generelt på bussen. Henvendelsen har ikke kommet direkte til oss, det har kanskje kommet via busselskapet. Dette er en sak vi har tatt tak i underveis. Vi er en ny skole også, så vi har måttet gå det til, også på bussen, sier Aronsen.

– Har skolen et mobbeproblem?

Janne Skarsbø

Fylkesmannen følger opp kommunens arbeid i denne saken, sier rådgiver i oppvekst- og utdanningsavdelingen, Janne Skarsbø.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Elevundersøkelsen viser at vi har et lavt tall, basert på svar fra 5–7. trinn. Det betyr ikke at vi ikke har enkeltepisoder, og det er vi ikke fornøyd med, men jeg vil ikke si at vi har stor mobbeproblematikk på skolen vår.

Vurderer tilsyn

Fylkesmannen i Finnmark har hatt tilsyn ved barneskolen, men ikke angående denne saken, forteller rådgiver Janne Skarbø.

– Vi har fulgt saken siden onsdag, og tar det veldig alvorlig. Vi vil vurdere tilsyn, sier hun.

Selv om det er Vadsø kommune som har ansvar for at skolen følger opp rettighetene til elevene, kan Fylkesmannen gi veiledning og svar.

– Vi følger opp alt, og folk kan også sende anonyme bekymringsmeldinger til oss. Det er bare å ta kontakt, sier Skarbø.