NRK Meny
Normal

Avviser at kun bygdelag får tilgang til Bergebydalen

Nesseby Bygdelag fikk nærmest full medhold av Utmerksdomstolen og får eksklusiv bruksrett over store områder. Fremdeles vil alle ha tilgang til disse områdene, forsikrer bygdelagsleder.

Gunn-Britt Retter

KAN JUBLE: Gunn-Britt Retter leder bygdelaget som gikk til Utmarksdomstolen med krav om råderett over utmarka i store deler av Nesseby.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg føler det er en full seier, sier bygdelagsleder Gunn-Britt Retter i Nesseby.

Onsdag ble bygdelaget tildelt eksklusiv bruksrett i Bergebydalen, etter å ha krevd retten til å forvalte naturen her, samt å få inntekter av den.

Kravet ble tidligere avvist av Finnmarkskommisjonen, som utreder rettighetene til grunnen i Finnmark. Utmarksdomstolen ga derimot bygdelaget medhold i det meste av kravet.

Dommen har fått blandede mottakelser i blant annet sosiale medier. Flere mener at bygdelaget med dette vil stenge folk ute, men det avviser Gunn-Beritt Rette som sier områdene vil være tilgjengelig for alle.

Fiskehjell i Nesseby

Utmarksdomstolen ga bygdelaget medhold i saken.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Har mulighet til å regulere området

– Spørsmålet er hvem som forvalter bruken av dette, og ved knapphet på ressurser er det lokalbefolkningen som vil være de som sier at nå vil vi regulere og justere andres bruk av området. Det vil på ingen måte være det samme som at andre ikke har tilgang, sier hun.

– Når du sier lokalbefolking, hvem er lokalbefolkninga?

– Det er alle som bor i det området som Nesseby bygdelag fremmet som tvisteområde mellom kommunegrensa i Øst mot Vadsø, og Meskelva i Vest. I praksis må man også finne ordninger for hvordan man forvalter det her og eventuelt forhandler på hvordan dette vil gjelde for øvrig befolkning. Jeg føler ikke dette er et klarsignal til å si at det kun er bygdelagets medlemmer som skal ha bruksrett, som noen ser ut til å forestille seg på facebook, sier bygdelagslederen.

Stjernøya i Finnmark diskuteres i Høyesterett

FeFo har enda mulighet til å anke saken inn for Høyesterett. Saken om Sternøya ble anket hit, og FeFo vant den gang.

Foto: Erik Lieungh

Dommen kan bli anket

– Vi er litt overrasket over dommen, men når det er sagt har vi ikke hatt mulighet til å gå grundig inn i dommen. Vi skal bruke tiden nå framover for å vurdere om vi skal anke dommen, sa direktør Jan Olli i Finnmarkseiendommen på Finnmarkssendinga onsdag.

– Hva er det første du ble overrasket over?

– Vi er nok mest overrasket over at det er en klar forskjell fra konklusjonen til Finnmarkskommisjonen. Når det gjelder enkeltheter er det for tidlig for meg å uttale meg om det, sier han.

Olli sier Fefo skal bruke den neste måneden på å vurdere en anke.

Alle får bli med å forhandle

De andre rettighetshaverne inkluderer blant annet reindrifta i området. De ønsket ikke at bygdelaget skulle få mer makt, og stilte seg derfor på FeFos side under rettssaken.

Bygdeleder Gunn-Beritt Retter sier man først må vente å se hva Fefo blir å gjøre, men er åpen for at alle parter skal være med i framtidig forhandliger om ordninger i bruksområdet.

– Jeg forestiller meg at alle brukere i området må være delaktig i den forvaltningen som man vil måtte etablere, eller framforhandle seg imellom. Fefo fortsetter faktisk som grunneier og Fefo er en representant for Finnmarks befolkning. Det vil da være naturlig å invitere de med i et samarbeid om en forvaltningsordning, fordi de tross alt har en del kapasitet på forvaltningsordninger. Alle brukere vil være naturlig å ha med videre av framtidig ordninger, sire Retter.