NRK Meny

Avventende til uttransportering

Politimester Morten Daae sier han stiller seg avventende til om de vil hente ut de to familiene som sitter i kirkeasyl i Hammerfest. Den ene familien venter på avgjørelse om opphold i Norge, den andre familien har fått avslag på asylsøknaden. - Utgangspunktet er at personer som ikke har lovlig opphold i Norge skal uttransporteres, sier Daae.