NRK Meny

Avslag på søknaden

Miljødirektoratet stoler ikke på sikkerheten under oljeomlastingene i Bøkfjorden. I dag kom et nytt avslag på selskapets søknad om å laste om mer olje direkte fra skip til skip. I avslaget går direktoratet nøye inn på beregningene av hvor mye vind oljetankerne kan tåle før de mister ankerfestet. Klima- og miljødepartementet skal ta den endelige avgjørelsen om Norterminals omlasting.