Avgjør stemmegivning i morgen

Fylkestingsgruppa i Finnmark Arbeiderparti skal onsdag ettermiddag avklare om de må følge styrets anbefaling om å etablere en fellesnemnd med Troms. Styret har med knapt flertall gått inn for å starte arbeidet med sammenslåing, men flere representanter har uttrykt ønske om å bli fristilt i stemmegivningen.