Arne Hjeltnes må permittere ansatte – frykter tap på grunn av ulovlig fiske

Seriøse fiskemottak taper stort på at fiskere og andre mottak omgår regelverket. Hjeltnes, med sin to år gamle bedrift, frykter å bli utkonkurrert.

Fiskebåt, Finnmark Fisk

Ustabile leveranser fra fiskerne i nord har ført til store problemer for mange fiskeribedrifter på land.

Foto: Pascal Gertschen / Finnmark Fisk AS

– Det er ikke gøy å sitte å se ut av vinduet og håpe på at det kommer fisk, verken for de ansatte eller oss, sier Jørn-Gunnar Jacobsen.

Den tidligere Findus-direktøren er i dag administrerende direktør i Finnmark Fisk AS.

Han og det kjente TV-fjeset Arne Hjeltnes etablerte i 2017 et helt nytt og moderne fiskeanlegg i Mehamn.

Men bare to år etter preges bedriften av permitteringer og underskudd. Årsaken er at de ikke får fisk inn til kai.

30 ansatte har gjennom vinteren hatt usikre hverdager, og til stadighet blitt permittert.

Jørn-Gunnar Jacobsen

Jørn-Gunnar Jacobsen er styreleder i Finnmark Fisk AS, og eier 50 prosent. Han sier bedriften har hatt små perioder i hele vinter der de har permittert ansatte.

Foto: Privat

Frykter ulovlig fiske

Deres største problem er at det er for lite kontinuitet i levering av fisk. Hjeltnes frykter at markedet i Europa og Kina stikker av med frossen fisk, som kunne kommet Norge til gode.

– Fisket har vært dårlig, og det har vært lite tilgang. Samtidig har det vært veldig høye priser i vinter, forklarer han.

Hjeltnes har forståelse for at fiskere som har drevet med fiske i lang tid allerede har innarbeidet faste avtaler med mottak.

– Vi kjøper gjerne fisken til markedspris, men samtidig så ser vi at prisene vi får presentert er veldig høy.

Arne Hjeltnes

TV-profil Arne Hjeltnes eier 50 prosent av Finnmark Fisk AS. Han ønsker at mer fisk bearbeides i Norge.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Akkurat det er divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima særlig opptatt av. Han leder et utvalg som ser på hvordan de skal sikre at norsk fisk er lovlig fisket og omsatt.

Fiskeridirektoratet, Riksrevisjonen og Økokrim mener systemet ikke er godt nok, og at det er betydelig risiko for å omgå loven.

– Det er umulig å vite hvor mye, men at det skjer vet vi. Det er basert på en god del tilbakemeldinger til utvalget, sier Pedersen.

Fiskebåt i Mehamn, Finnmark Fisk

Finnmark Fisk har investert 170 millioner kroner i Mehamn. Men uten råstoff, og høye fiskepriser, er det vanskelig å få det til å gå rundt. – Vi ønsker å drive med helårsarbeid, ikke permitteringer, sier Arne Hjeltnes.

Foto: Pascal Gertschen / Finnmark Fisk

Ulovlig fiske gir høye priser

For eksempel kan fiskere eller fiskebruk gjøre avtaler privat om å skrive opp at det er tatt mindre fisk enn det de faktisk har, og kompensere det med prisen. Slik kan det bli overfiske av kvoten de er tildelt.

Det kan igjen føre til at prisene drives opp, og gjøre det vanskelig for andre.

– Hvis det stemmer, må myndighetene sørge for at det er rettferdig konkurranse. Det må komme mer tilsyn i denne bransjen, mener Hjeltnes.

Svein Ove Haugland

Administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, sier næringa blir preget av ulovlig fiske. Han etterlyser bedre samarbeid mellom etatene.

Foto: Norges Råfisklag

Vil ha bedre samarbeid

Også Norges Råfisklag får flere tilbakemeldinger om ulovlig fiske, men mener det nesten er umulig å vite omfanget av dette.

– Hvordan skal man måle det som ikke vises, spør administrerende direktør i råfisklaget, Svein Ove Haugland.

Råfisklaget gjennomfører kontrollarbeid for å forsøke å avdekke ulovlig fiske når de får inn meldinger om dette.

– Næringen vår er preget av dette. Bare i Råfisklaget har vi 200 ulike steder man kan levere fisk. Det sier seg selv at vi ikke kan være på alle plassene.

Nå etterlyser Hagland et bedre samarbeid mellom fiskeridirektoratet, Kystvakta og råfisklaget.

– Vi trenger en bedre koordinering slik at vi kan bruke ressursene våre på en bedre og mer effektiv måte. Et bedre samarbeid er viktigere enn å tilføre mer ressurser til kontroll, sier Haugland.