Arbeidsplasser står i fare mens Norge og EU krangler

Ordfører i Båtsfjord mener fiskere som leverer snøkrabbe til kommunens snøkrabbefabrikk på land, må få egne kvoter. Men så lenge EU og Norge ikke er enige om hvem som skal bestemme over krabben, er svaret fra ministeren nei.

Storpolitisk spill om snøkrabben i norske farvann

Storpolitisk spill om snøkrabben. EU og Norge krangler, mens arbeidsplasser står i fare.

Foto: Kystvakten /

– Jeg synes fiskerne burde fått dispensasjon så lenge de leverer til landanlegget som gir oss femti helårige arbeidsplasser i kommunen, sier ordfører i Båtsfjord Geir Knutsen.

Ordføreren er bekymret for fremtiden for fabrikken som har spesialisert seg på å ta imot snøkrabbe.

Siden i fjor har Norges største snøkrabbefabrikk, drevet av Sea Gourmet i Båtsfjord, stått stille. Det ble bom stopp da EU-flåten, som er de eneste som leverer levende krabbe i Båtsfjord, ble nekta å fortsette fisket.

Geir Knutsen

Ordfører Geir Knutsen håper 50 arbeidsplasser kan berges i kommunen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Det er galt når vi vet at det er femti norske båter som har tillatelse til å fiske snøkrabbe, og det bare er om lag syv båter som fisker denne krabba. Statsråden har vært klar på at de som ikke benytter seg av konsesjonen sin skal miste den, sier Knutsen.

Ingen aktivitet mens Norge og EU krangler

Problemet for Båtsfjord er at det kun er EU-flåten som har levert levende krabbe på land, de norske båtene har produksjonen ombord.

Samtidig ligger EU-båter på vent i havna, mens Norge og EU forhandler. Norge mener det kun er dem som kan gi ut kvoter, mens EU har utstedt lisenser til 20 båter fra Europa.

I mellomtidene har Knutsen i Båtsfjord kommet med et midlertidig forslag for å få i gang aktivitet på fabrikken.

– Vi håper å få til et prosjekt der kommunen deler ut en viss andel kvoter på snøkrabbe, så vi kunne hatt aktivitet mens denne konflikten pågår med EU.

Snøkrabbebåten Senator til havn i Kirkenes

Senator, latvisk snøkrabbe fartøy i Kirkenes havn. Brakt inn av Kystvakten.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Håper å berge 50 arbeidsplasser

I tillegg til minst 50 arbeidsplasser på land, står også jobbene til fiskerne på EU-båtene i fare.

Et av de mest sentrale rederiene er SIA North Star som har tre båter til kai i Båtsfjord og en i arrest i Kirkenes. Nå går arbeiderne med minimumslønn, og kan snart bli sendt hjem ifølge reder Peteris Pidlegovics.

Imens ligger et tredje forslag fra Norge på bordet til EU i forhandlingene. Norge krever å få noe igjen om EU skal få fiske snøkrabbe.

Så langt har EU nektet. Knutsen i Båtsfjord håper i det lengste på en løsning.

– Vi håper alle at det blir en løsning på det her, for det er klart å miste femti arbeidsplasser er veldig mye på en liten plass som Båtsfjord, sier ordfører Geir Knutsen.