Arbeidsmiljørapport avdekket hersketeknikk, uthenging og trusler

Sterk kritikk av arbeidsmiljøet i Nordkapp kommune har vært holdt hemmelig i over ett år.

Honningsvåg Rådhus

Nordkapp kommune har holdt rapporten om arbeidsmiljøet hemmelig for offentligheten siden i fjor sommer.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Siden 2016 har det vært flere varsler i Nordkapp kommune. Arbeidstilsynet har gitt pålegg hvert år siden 2017. Blant annet måtte kommunen gjennomføre en undersøkelse av arbeidsmiljøet i en avdeling.

Rapporten kom i fjor sommer, og har vært unntatt offentlighet. Nå har NRK fått et lydopptak hvor hele rapporten leses opp.

  • Noen opplever kommunikasjon fra leder som hersketeknikk. Noen beskriver dette som fryktkultur, og er redd for å ta opp saker på grunn av irettesettelser, også i plenum.
  • De opplever at arbeidsforholdet er preget av negativitet, baksnakking, hvisking og tisking.
  • Beslutninger blir tredd ned over de ansatte. Flere har opplevd at kolleger har blitt irettesatt når de har uttalt seg.

– De siste årene har åtte personer sluttet eller gått ut i ulønnet permisjon, på grunn av arbeidsmiljøutfordringer.

Hovedtillitsvalgt Marith Bakkevold i Fagforbundet mener de ansatte ikke blir trodd i sakene, og at ledelsen ikke erkjenner problemene. De viser blant annet til at mange trives på jobb.

– Noen få er mange nok. Fagforbundet er først og fremst opptatt av dem som ikke har det bra, sier Bakkevold.

Marith Bakkevold, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Nordkapp kommune.

Marith Bakkevold er bekymret over arbeidsmiljøet i Nordkapp kommune. Hun er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Godt voktet rapport

De ansatte fikk lest opp rapporten om arbeidsmiljøet i et allmøte, men den ble ikke delt ut. Hvis de ville lese den, måtte de sitte på lederens kontor. Det var den samme lederen som rapporten kritiserer.

– Den er ikke delt ut til andre enn hovedtillitsvalgte og de som har deltatt i oppfølgingsarbeidet, nettopp fordi man ønsker å hindre at den blir spredt, sier rådmann Raymond Robertsen.

Da NRK ba om innsyn i rapporten kom nesten en tredel tilbake sladdet. Rådmannen sier det er fordi opplysninger kan identifisere enkeltpersoner.

Sladdete sider fra arbeidsmiljørapport i Nordkapp kommune

Disse sidene beskriver blant annet konflikter og ansattes forhold til hverandre og ledelse. Noe av det mest positive de ansatte trekker fram, er gode kolleger. Lederen kritiseres kraftig.

Foto: Tarjei Mo Batalden / NRK

Obligatorisk sosial tur

– Flere nevner at forslag til forbedringstiltak ble tatt opp i et møte, der alle punkter utenom ett ble strøket av leder. Andre igjen synes medvirkningen er veldig bra, og at leder spør ansatte om råd, står det i rapporten.

Punktlisten det vises til ble laget av ansatte, og gitt til lederen. Det eneste punktet som ble tatt videre var en sosial sammenkomst. Ingen andre var konkrete nok til å ta tak i, sier lederen i opptaket.

Det sosiale tiltaket ble likevel ikke bare positivt tatt imot.

– Flere opplever at de er truet/kommandert til å være med, og frykter hva som kan skje når arbeidsmiljøet er som det er, står det i rapporten. Dette treffet var obligatorisk å delta på.

Rapporten viser også at det er et splittet arbeidsmiljø. Halvparten ønsker å bytte ut lederen, og mener vedkommende er årsaken til konflikt. Resten støtter lederen.

  • Øvrige ansatte igjen forteller om god dialog, god tillit og god tilbakemelding.
  • Flere mener at informasjonen er blitt bedre, både med hensyn til møter, e-post og telefon og bedre involvering.
Raymond Robertsen

Rådmannen sier han har full tillit til lederen som kritiseres i rapporten.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ny arbeidsmiljøundersøkelse

Rådmann Raymond Robertsen mener mye har skjedd siden rapporten kom for ett og et halvt år siden.

– Det har rent mye vann i havet siden den gang. Det har vært mange omstillinger. Vi har jobbet med mange tiltak for å klare oss bedre gjennom de omstillingene som har vært, og de man skal gjennom, sier Robertsen.

Han lister opp elleve tiltak kommunen har gjort etter undersøkelsen. Gode møteplasser, kommunikasjon og lederutvikling mener han er de viktigste tiltakene.

– Vi gjennomfører faktisk en ny medarbeiderundersøkelse denne uka, sier han. De er spente på resultatene, og sier kommunen alltid vil bli bedre.

Det sosiale tiltaket som rapporten tar opp, mener Robertsen det blir feil å kalle sosialt treff.

– Det var en faglig samling som pågikk i arbeidstiden. Dette baserer seg nok på en unyansert formulering og kanskje en misforståelse, sier Robertsen om påstanden om at ansatte følte seg kommandert til å være med.

Både rådmannen og lederen i kommunen har blitt forelagt utsagnene fra arbeidsmiljørapporten. Robertsen har ingen flere kommentarer direkte til utsagnene. Han opplyser også at lederen ikke har kommentarer til saken.