Arbeidsledigheten går nedover

1348 personer er nå helt arbeidsledige i Finnmark. Det er 16 færre enn i mars i fjor. Det er drøyt 400 ledige stillinger som er lyst ut i fylket, flest ledige stillinger finnes i Alta. Ledigheten i Sør-Varanger, etter konkursen i sydvaranger gruve, sesr nå ut til å ha stabilisert seg, sier avdelingsdirektør for NAV Finnmark Eva-Lill Margit