NRK Meny

Åpnet det 8. Sameting

Selv hundre år etter det første samiske folkemøtet i 1917, så mener Kongen at flere av sakene er gjenkjennbare også i dag, slik som spørsmål om utdanning og samiske næringer. Norge som nasjon har en plikt til å sørge for at samiske barn får et tilfredsstillende undervisningstilbud, i og på samisk, sa Hans Majestet Kong Harald i sin tale.