Normal

Åpner nedlagte skoler

Har funnet 5 millioner i budsjettet.

Børselv oppvekstsenter

Den gamle (røde) delen av Børselv oppvekstsenter ble bygget i 1952-53. Den nye (hvite) delen ble bygget en del år senere og den er også renovert for ikke så mange år siden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Fra nyttår åpner Porsanger kommune den nedlagte ungdomsskolen ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter og Børselv oppvekstsenter.

Samarbeidsgrupperingen Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Tverrpolitisk liste i Porsanger har avsatt midler til full skoledrift i distriktene.

Ordføreren i Porsanger Mona Skanke smiler.

Tidligere ordfører i Porsanger, Mona Skanke.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Årsaken er at både det kvenske og det sjøsamiske står stekt i kommunen, sier
Mona Skanke som sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

– Vi ønsker å bevare miljøene, både kulturbaserte og andre bedrifter, ved å ha et kommunalt tilbud der folk bor, sier hun, og understreker at dette gir viktige arbeidsplasser.

Hun bekrefter at de har klart å løsrive 5 millioner i budsjettene.

– Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer i kommunen. Vi har hatt mye investeringer de siste årene, men dette er en prioritering, sier hun.