NRK Meny
Normal

Åpner for at Nesseby skal bli mer demokratisk

VARANGERBOTN (NRK): I dag sitter kun noen få personer med politisk makt i Nesseby kommune. Under valgdebatten sa partiene seg enig i at noe må gjøres for å skape mer politisk engasjement.

Valgdebatt Nesseby

Programleder Kenneth Strømsvåg stilte nåværende ordfører Knut Store, Oddvar Betten, Bjarne Store-Jakobsen og Marit Kjerstad om det var for lite demokrati i dagens Nesseby.

Foto: Stian Strøm / NRK

Valglogo

I Nesseby sto seks lister til valg for fire år siden. I år er det kun fire lister. I kommunen er det ingen politiske underutvalg, noe som betyr at alt bestemmes i enten formannskapet, eller kommunestyret. I førstnevnte sitter det kun fem medlemmer. Posisjonspartiene Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har tre av medlemmene. Programlederne spurte derfor debattantene om det i Nesseby, kun er demokrati for de tre medlemmene i flertall.

Se debatten her:

Valgdebatt fra Nesseby

Tre mot to er feigt

Mangelen på politisk innflytelse er Fellesliste Høyre Tverrpolitisk liste lite fornøyd med.

– Jeg tenker at flere må få lov til å si sitt i forhold til de sakene som kommer opp i formannskapet og kommunestyret. I dag lages gjerne en sak som sendes til

Marit Kjerstad

Ordførerkandidat Marit Kjerstad for Fellesliste Høyre og Tverrpolitisk liste, mener utvalgene igjen må innføres i Nesseby kommune.

Foto: Stian Strøm / NRK

formannskapet, hvor den blir tatt stilling til, også kommer saken til kommunestyret. Jeg ønsker at vi får tilbake utvalgene, slik at flere som har ekspertise på de sakene som kommer opp skal få lov til å uttale seg før saken går til politisk behandling, sier Marit Kjerstad, ordførerkandidat for Fellesliste Høyre og Tverrpolitisk liste.

Hun ønsker utvalgene tilbake for at man skal bli sikrere på det politikerne sitter og vedtar.

– Jeg er ikke usikker, fordi man får papirene i hendene en uke i forveien, så da kan man ta noen telefoner å lese litt om det. Så usikker er jeg ikke, men jeg ønsker det skal komme en ekspertise i lag med den saksutredninga som er sendt ut, sier hun.

Valgdebatt Nesseby

Valgdebatt mandag kveld i Nesseby.

Foto: Stian Strøm / NRK

Inviterer folk til medlemsmøte

Ordfører de siste fire årene, Knut Store i Arbeiderpartiet, sier folk har mulighet til å være med å diskutere saker, men åpner opp for at man kan innføre utvalgene igjen.

– Vi i Arbeiderpartiet har medlemsmøter der vi trekker befolkninger inn der vi diskuterer alle saker. Og se på ordningen er jeg helt åpen for, om man skal ta utvalgene tilbake. Jeg husker ikke når vi la ned utvalgene, sier han.

– Politisk elite i Nesseby

Samefolkets parti mener det ikke holder å holde politiske møter der man inviterer sine egne medlemmer. Også dette partiet vil ha tilbake utvalgene i kommunen.

– Naturligvis. Vi har et underskudd i denne kommunen som er veldig farlig, og det er det demokratiske underskuddet. Det at vi nå har gått fra seks til fire lister, viser at folk ikke syntes dette er interessant, så dette må vi snu. Derfor er det viktig å få med flere i de politiske prosessene. Får man tilbake utvalgene, så får man mer politisk engasjement og slik økes interessen for politikk i Nesseby, sier ordførerkandidat Bjarne Store-Jakobsen som syntes det er farlig med eliter, noe han mener det er i Nesseby.

Knut Store

Nåværende ordfører Knut Store fra Arbeiderpartiet, var enig i at man kan se på muligheten for å innføre utvalgene igjen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Vil vurdere alternativer for mer engasjement

Sosialistisk Venstreparti skriver i sitt partiprogram at de vil ha flere folkemøter, folkemøter før et budsjettbehandling.

– Det kunne selvfølgelig være en ide. Man skal ikke se bort ifra at man kan finne nye ordninger her, sier ordførerkandidat i Sosialistisk Venstreparti Oddvar Betten.

Dermed var samtlige partier enige om at noe må gjøres for å skape mer politisk engasjement i kommunen.

Les også: Pizzabaker er overbevist: – Nesseby kan ta i mot over 100 flyktninger
Les også: Her vil de åpne akuttmottak for syrere: – Det vil tiltrekke flere folk til kommunen
Les også:
Bjarne Store-Jakobsen: – Over hele Finnmark er det plass i tomme offentlige bygninger