AP-politiker slakter rus- og psykiatritjenesten i Hammerfest

Hammerfest har en for dyr og lite effektiv rus- og psykiatritjeneste, mener AP-politiker Tom-Kristian Hermo. Nå vil han at rådmannen i kommunen skal ta affære.

Hammerfest

Kommunestyret i Hammerfest skal i dag diskutere kommunens rus- og psykiatritjeneste.

Foto: Allan Klo

– Jeg vet vi har en veldig sterk fagenhet i Hammerfest, og da begynner jeg å lure på om ledelsen lytter til den faktiske fagenheten? Eller stikker de fingeren opp i lufta og ser at dette kan de utsette og heller prioritere andre ting? spør AP-politiker i Hammerfest, Tom-Kristian Hermo.

Han mener byen har en for dyr og lite effektiv rus- og psykiatritjeneste.

Vil slå sammen tjenester

AP-politiker Tom-Kristian Hermo er svært misfornøyd med at Hammerfest kommune ikke har greid å samlokalisere rus og psykiatritjenesten, nesten et år etter at det ble foreslått i kommunestyret i Hammerfest.

Tom Christian Hermo 2

AP-politiker i Hammerfest, Tom-Kristian Hermo mener rus- og psykiatritjenesten i Hammerfest kommune er for dyr og lite effektiv. Han etterlyser nå tiltak fra rådmannen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hermo som også er aktiv i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon «Rio», synes det er for dårlig.

– Konsekvensen av at dette ikke blir gjort, er at vi gir et mye dårligere tilbud til dem som har behov for det.

Hermo er provosert over at dette ikke er prioritert hittil, og mener rådmannen må sørge for å ordne opp innenfor de økonomiske rammene kommunen har.

– Da må vi kutte i dagens tilbud

Rådmann i Hammerfest, Leif Vidar Olsen mener derimot det ikke er mulig å få til en samlokalisering innenfor dagens rammer, uten å kutte i tilbudet.

Rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen

Rådmann i Hammerfest, Leif Vidar Olsen vil ha en politisk behandling av rus- og psykiatritjenesten, om politikere ser noe som ikke fungerer som det skal.

Foto: Allan Klo / NRK

– Problemet er at vi ønsker en samlokalisering, men vi har ikke fått det til innen de rammene vi ønsker å jobbe etter. Hvis vi skal få det til i dag, så må vi leie lokaler, og da kan man si at ressursbruken blir brukt på å leie lokaler og ikke på tjenester.

Hammerfest bruker over 1000 kroner per innbygger på rus og psykiatri, noe som er dobbelt så mye som landsgjennomsnittet.

Tom-Kristian Hermo mener brukerne ikke får nok igjen for pengene, mens Olsen ber han dokumentere påstandene.

– Hvis Tom-Kristian Hermo mener at tilbudet ikke er bra nok, så synes jeg at han skal ta det opp politisk og også dokumentere det. Vi har prioritert nettopp dette fagområdet for å kunne ha gode tjenester, sier rådmannen.

Hermo vil ta opp saken i dagens kommunestyre i Hammerfest.