Antibiotika i Norsk landbruk

Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser. Det norske Veterinærinstituttet har i sine rapporter kommet fram til at norsk landbruk bruker 10 milligram antibiotika per kilo kjøtt. Det er lavere enn våre naboland, men over tre ganger så høyt som EUs statistikk, skriver NTB.