Ansatt i menighet ble anmeldt for å ha kidnappet en 12-åring. Mener selv han bare skulle prate

En mannlig ansatt i en menighet i Finnmark tok med seg en 12 år gammel gutt fra en lekeplass, og kjørte han to kilometer bort fra bygda.

Morten Daae

Påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae, sier at mannen ikke er frifunnet for hendelsen i fjor høst. Det er ikke tvil om at mannen gjorde noe han ikke burde ha gjort. Omstendigheter som Daae ikke kan gå videre inn på gjør at mannen får mildest mulig straff.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Bakgrunnen skal ha vært en konfrontasjon på en lekeplass, mellom 12-åringen og mannens 10 år gamle sønn. Sistnevnte løp hjem til faren sin, som er ansatt i den lokale menigheten, og fortalte om det som nylig hadde skjedd.

Mannen mente han måtte gripe inn, og dro tilbake til lekeplassen. Her tok han med seg 12-åringen i bilen sin og kjørte ut av bygda.

De andre barna på lekeplassen varslet moren til 12-åringen, som deretter hev seg i bilen og kjørte etter dem. Omtrent to kilometer vekk fra lekeplassen fant hun sønnen sin, i bilen til den ansatte i menigheten.

Moren sier til NRK at hun resolutt tok sin egen sønn ut av bilen til mannen og kjørte hjem.

Anmeldt som kidnapping

Og her finner vi stridens kjerne. Partene er ikke enige om hvorvidt 12-åringen ble tvunget med inn i bilen, eller om han ble med frivillig.

Moren til 12-åringen mener det skjedde ufrivillig, og dessuten at mannen skal ha kommet med trusler mot sønnen hennes. Hendelsen ble anmeldt som en kidnapping.

Mannen hevder på sin side at hendelsen er blåst ut av proporsjoner. Han sier til NRK at 12-åringen frivillig ble med inn i bilen, og at planen var å kjøre ham hjem etter at de hadde pratet. Ifølge mannen hadde de en konstruktiv dialog under bilturen.

Han mente det ville ha mer for seg å prate direkte med 12-åringen enn med familien til vedkommende.

Ikke lenge etter anmeldelsen fikk mannen et halvt års kontaktforbud mot gutten. Mannen sier til NRK at han tok den til etterretning.

Hendelsen skjedde i fjor høst. Nylig kom endelig avgjørelse i saken. Mannen ble i tillegg ilagt to års prøvetid.

En betinget reaksjon

– Dette er ingen frifinnelse. Mannen har gjort noe han ikke skulle ha gjort, som både politi og påtalemyndighet har vurdert som straffbart, sier påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae.

Mannen får altså verken fengselsstraff eller bot.

– På grunn av omstendighetene har vi valgt å ilegge ham en påtaleunnlatelse, som er en av de mildeste straffereaksjonen vi har. Dette er altså en betinget reaksjon. Om mannen ikke gjør straffbare forhold de neste to årene, blir han ikke videre straffet, forklarer Daae.

Mannen er ikke straffet for kidnapping, men for hensynsløs adferd.

Det er straffelovens § 266 om hensynsløs atferd som er brukt i denne saken:

  • «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil to år».

Morten Daae vil ikke gå nøyaktig inn på hvilke vurderinger som har formildet denne saken, men det har sammenheng med årsaken bak handlingen.

Etter det NRK erfarer har det vært konflikter mellom partene også før den aktuelle hendelsen.