Anklager miljø-byråkrater for politisk spill

Det skaper sterke reaksjoner i Sør-Varanger at Miljødirektoratet vil stanse oljeomlastinga i Sør-Varanger vinterstid. Et utkastet til vedtak om stans er ved en feiltakelse sendt til Norterminal og er skrevet mens saka ennå er ute på høring.

Is rundt oljetankere

KAN BLI STOPP: Omlastinga av russisk råolje i Sør-Varanger kan bli stansa fra 1. november. I et utkast til vedtak sier Miljødirektoratet nei til at Norterminal skal få fortsette omlastingene som i dag.

Foto: Hallgeir Henriksen

Direktoratet driver et politisk spill, mener Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

– Jeg som lokalpolitiker kommer til å kjempe for hver eneste arbeidspass. Det som foregår nå i Bøkfjorden er miljømessig forsvarlig. Det er min vurdering. Jeg ser dette som et spill om å få flyttet omlastingen fra Bøkfjorden og Kirkenes til Honningsvåg, sier Rune Rafaelsen til NRK.

Vil ha oljeomlasting til Nordkapp: «Ikke så sårbart miljø der»

Kan bli slutt i november

Rune Rafaelsen

– Jeg vil kjempe for hver eneste arbeidspass, sier Aps ordførerkandidat Rune Rafaelsen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Omlastinga av russisk råolje fra skip til skip i Sør-Varanger kan bli stansa fra 1. november i år. I et utkast til vedtak sier Miljødirektoratet nei til at Norterminal skal få fortsette omlastingene slik det gjøres i dag. En tryggere måte, mener direktoratet, er å bruke et tankskip fast forankra til land som mellomlager. Norterminal jobber med dette, men er forsinka og rekker neppe å få tankskipet på plass innen 1.november.

– Jeg synes begrunnelsen fra Miljødirektoratet ikke er god nok. Det er fullt forsvarlig, det er en høy standard på det som skjer her, og de er i stand til å gjøre det. Pluss at man nå er i en proses hvor man skal få bygd en landbasert terminal her i Korsfjorden, sier Rafaelsen.

Norterminals søknad om fortsatt omlasting etter 1.november er nå ute på høring hos berørte parter med svarfrist i neste uke. I november begynner sjøisen igjen å legge seg på på fjordene i Sør-Varanger, noe som svekker oljevernberedskapen.

Brev-tabbe

At direktoratet allerede før høringsrunden er over, har sendt Norterminal et utkast til avgjørelse, er en tabbe, ifølge seksjonsleder i Miljødirektoratet Harald Sørby.

– Det er et utkast som beklageligvis ble sendt ut fra Miljødirektoratet. Hvordan det nå havner i det offentlige rom, det vet ikke jeg, men det er altså et utkast som ikke skulle vært sendt ut, og jeg beklager at så har skjedd. Det som måtte stå i brevet skal man ikke legge vekt på. Det er først når vi fatter våre endelige beslutninger at vi sier hva vi mener om en sak.

– Men hvorfor skriver dere et slikt utkast?

– I forberedelsen av saken internt her hos oss går dokumentene fram og tilbake mellom meg, som seksjonsleder, og medarbeider. Ved en feiltakelse gikk det ut av huset til bedriften.

Rafaelsens påstander om at direktoratet bedriver politikk og vil ha omlastinga flytta til Nordkapp, kommentere Sørby slik:

– Nei, det har vi ingen særskilte ønsker om. Det er slik at vi har gitt tillatelse til å drive omlasting i Sarnesfjorden og i Bøkfjorden/Korsfjorden, og så lenge man holder seg innenfor de vilkårene vi har stilt, i de tillatelsene vi har gitt, så har ikke vi noen mening om hvor man skal gjøre det ene eller andre. Det får de som ønsker å gjøre disse typer operasjoner finne ut av helt på egen hånd.