NRK Meny

Anker frikjennelse for reintyveri

Økokrim anker frikjennelsen av de to reindriftsutøverne fra Karasjok som var tiltalt for grov mishandling av reinsdyr og tiltalt for reintyveri. Økokrim velger å anke på grunn av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og rettens saksbehandling.