Angriper Arbeiderpartiet: – De evner ikke å styre skuta i det hele tatt

Finnmark må allerede kutte flere titalls millioner i de offentlige tjenestene. To kostbare millionrettssaker på kort tid har gjort situasjonen enda verre.

Boreal Ingøy Finnmark

Selskapet som i dag heter Boreal Sjø AS gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune, med et krav om at de skulle betale pensjonsforpliktelsene til sjåfører på vann og land.

Foto: Boreal

Over fem millioner kroner brukte Finnmark fylkeskommune på en svært kontroversiell personalrettssak som ble avgjort tidligere i år.

Nå er de nettopp blitt dømt på nytt i en pensjonssak mot Boreal Sjø. Saksomkostningene alene er på minst tre millioner kroner. De kan også bli nødt til å betale godt over 100 millioner kroner.

Økonomien i fylket går en drastisk fremtid i møte.

Forbanna

Fylkestingspolitiker Claus Jørstad (Frp) er forbanna og raser mot Arbeiderpartiet.

– Det er absolutt dramatisk, hvor skal det kuttes for å betale ned denne regningen? Denne saken viser at partiet vi har på Fylkestinget ikke evner å styre skuta i det hele tatt. Arbeiderpartiet har valgt å gå inn på avtaler etter avtaler som ikke holder mål, verken juridisk eller etisk, sier han til NRK.

Claus Jørstad FRP

Fylkespolitiker Claus Jørstad (Frp) mener Arbeiderpartiet står til stryk.

Foto: Piera Balto / NRK

Allerede skal det kuttes flere titalls millioner kroner i videregående skole. På toppen av dette kommer de kostbare rettssakene i år. Verst er saken mot Boreal. Den kan i verste fall gi årlige ekstrakostnader på ti millioner kroner, på grunn av driftsavtaler gjort for over ti år siden.

– Dette gikk Finnmark fylkeskommune med på. De laget en avtale som har stått til stryk og de stilte krav til Boreal uten å se på konsekvensene. Nå får vi dem rett i fleisen, sier Claus Jørstad (Frp).

Jørstad reagerer også på å måtte få vite ting gjennom media:

– Det har nesten vært helt ukjent at denne avtalen har gått videre til lagmannsretten. Jeg synes dialogen og kommunikasjonen i denne saken har vært tragisk.

Vurderer anke

Fylkesvaraordfører og arbeiderpartipolitiker Tarjei Jensen Bech erkjenner at dommen vil få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen hvis den blir stående.

– Det er klart det blir en kostnad. Men lagmannsretten har kommet til noe annet enn tingretten, så før vi avgjør noe må vi sette oss inn i dommen og få råd fra juristene, sier Jensen Bech.

Tarjei Jensen Bech

Varaordfører i Finnmark fylkeskommune, Tarjei Jensen Bech (Ap) sier det alltids kan diskuteres om det har vært dialog om rettssaken. – Men det vil komme opp en sak i fylkesutvalget etter hva jeg forstår, sier Bech.

Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB/Scanpix

Han forholder seg rolig til kritikken fra Frp-politikeren.

– Sist jeg sjekket er verken jeg eller Claus Jørstad jurister eller advokater. Han uttaler seg på en typisk måte. Allerede før vi har satt oss inn dommen har han en løsning og grunn på alt som ligger bak.

Jensen Bech mener det er viktig å ha is i magen før man konkluderer. Nå skal fylkeskommunen vurdere hva de skal gjøre med dommen fra Hålogaland lagmannsrett.