Normal

Amnesty: – Anundsen, våkn opp!

Norge kan nå sende asylsøkere til land der de ikke får søknadene behandlet. – Dette betyr i praksis at vi må avvise nesten alle asylsøkere, mener Amnesty.

ASYLSÖKANDE NORGE STORSKOG

Mandag og tirsdag kom ingen asylsøkere til Norge via den norskrussiske grensen, Storskog.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Beate Ekeløve-Slydal

Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty er bekymret.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi er veldig bekymret over det store antallet hastendringer som kommer på løpende bånd, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.

Slydal viser blant annet til hasteendringen i utlendingsloven om at paragraf 32, der en ordlyd i loven er endret.

Før kunne Norge sende asylsøkere tilbake til et trygt tredjeland, dersom personen hadde status som flyktning eller krav på status som flyktning, i dette landet. Nå kan Norge gjøre det samme kun dersom personen har hatt opphold i et slikt land.

Regelendringene gjør det enklere å snu personer uten gyldige innreisedokumenter, blant annet på den norskrussiske grensen i Finnmark.

«Våkn opp»

Men Norge har ikke grenser til noen land som er i krig og dermed kan være utrygt, og det går ikke an for asylsøkere å komme til Norge fra land som ved tilfeller kan anses som utrygge uten å ha reist via et tredjeland.

Storskog grensekontrollsted

Storskog grensekontrollsted i Finnmark 1. desember.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Amnesty påpeker at det ikke finnes ikke noe direktefly mellom Norge og Syria.

– Heller ikke mellom Norge og Eritrea eller Irak. Hvis man skal følge denne praksisen som man kunne stanse og returnere personer kun til et land der de har hatt opphold, betyr det i praksis at mennesker som søker beskyttelse i Norge uansett vil ha oppholdt seg i et tredjeland, påpeker Slydal.

Hun mener derfor det er på tide at politikerne «våkner opp».

– Skal vi behandle alle asylsøkere likt, noe vi skal, betyr det i praksis at må avslå de aller fleste saker – noe som er i strid med våre internasjonale forpliktelser, sier Slydal.

Reiser spørsmål

NRK har forsøkt å få justisminister Anders Anundsen i tale, men Justisdepartementet viser til en pressekonferansen klokken 13 onsdag.

Vigdis Vevstad

Vigdis Vevstad ved Sonconsult.

Foto: Nyhetsspiller

Flyktningrettsekspert Vigdis Vevstad ved Sonconsult påpeker også at de aller fleste asylsøkere har oppholdt seg i et eller flere transittland før de kom til Norge.

Hun stiller spørsmål ved om det egentlig er trygt å returnere personer tilbake til Russland etter en hurtigprosedyre.

– Da vil utgangspunktet være at for personer som har en oppholdstillatelse, så kan det absolutt være trygt. Men man må stille spørsmål ved om det er trygt å sende tilbake en person som kun har reist via Russland, banker på døra og søker asyl, sier hun.

Hun viser at Russland behandler svært få asylsaker, og i tillegg nylig ble dømt i den internasjonale menneskerettighetsdomstolen etter en retur til Syria.

– Derfor må man stille spørsmål om det er trygt å returnere en person som trenger beskyttelse, til Russland.