NRK Meny
Normal

Alta har igjen terget på seg resten av Finnmark

Flere i Finnmark reagerer nå kraftig på at lokalpolitikerne i Alta denne uka gikk inn for å samarbeide med Tromsø om nødmeldinger for brann, eller 110-meldinger.

Alta sentrum

Et flertallet i Alta kommunestyre gikk inn for et samarbeid med Tromsø om 110-sentral, nødmeldingstjenesten for brann. De tvilte på at 110-sentral i Kirkenes kan rekruttere godt nok med fagfolk.

Foto: Marte Lindi

Fylkesordfører Runar Sjåstad en av dem som reagerer på at kommunestyret i Alta har vedtatt at de ønsker å flytte 110-sentralen til Tromsø og ikke til Kirkenes.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad synes det er synd at Alta ikke ser dette i en større sammenheng og sier at det viktig for oss alle at vi har 110-sentralen i Finnmark.

Foto: Arnstein Jensen

– Alta-politikerne sier kommunen vil spare én og en halv million kroner på valget, noe Sjåstad stiller seg uforstående til.

Sjåstad mener det ville vært mer samfunnsøkonomisk ansvarlig å fortsatt benytte seg av 110-tjenestene i Finnmark.

– Det er bestandig et poeng å spare penger, men man kan spare seg til fant også. Det er ofte sånn at selv om det koster så gir man gjensidig støtte for å holde funksjoner i Finnmark. Selv om det ikke er økonomisk lønnsomt så kan det gi et bedre tilbud og være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Sjåstad synes det er synd at Alta ikke ser dette i en større sammenheng og sier at det viktig for oss alle at vi har 110-sentralen i Finnmark. I dag ligger sentralen for brannvarsling i Hammerfest.

Demontering av Finnmark

Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger (Ap) synes det er veldig skuffende at Alta ikke vil ha 110-sentralen til Kirkenes.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, skjønner ikke motivet for å demontere Finnmark og gjøre fylket om til et B-fylke.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Jeg synes det er skuffende at Alta SV og Alta AP vil gå i gang med en demontering av Finnmark.

Rafaelsen sier at det som var utgangspunktet når man fikk nærpolitireformen var å redusere antall politidistrikt. Finnmark fylke blir et politidistrikt og den døgnbemannede operasjonssentral skal ligge i Kirkenes når de to politidistriktene i Finnmark slås sammen.

– Det som videre er sagt ifra Stortinget er at det er et mål å samlokalisere alle nødmeldingssentralene for brann og politi i samme bygg, slik at det dekker de samme geografiske områdene. Det signaliseres også at alle de tre nødnumrene skal i samme bygg.

Rafaelsen sier at planen er å skape et sterkt og godt beredskapssenter for hele Finnmark.

– Jeg skjønner ikke motivet for dette initiativet som vil demontere Finnmark og gjøre oss om til et B-fylke, sier en skuffet Rafaelsen.

Tromsø er det sterkeste alternativet

Otto Erik Aas, leder for hovedutvalget for næring, drift og miljø i Alta (SV) er en av politikerne som stemte for at 110-sentralen skal ligge i Tromsø sier at han har forståelse for at Rafaelsen vil ha sentralen til Kirkenes.

Otto Erik Aas

Otto Erik Aas, leder for hovedutvalget for næring, drift og miljø i Alta mener at når Kirkenes og Tromsø settes opp mot hverandre så er det ingen tvil om at Tromsø er det sterkeste alternativet for 110-sentralen.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Rafaelsen får en sentral hvor politiet er lokalisert. Men dette er en høring og vi er pålagt å si fra hva vi synes er best for innbyggerne i vår kommune.

Aas mener at det er det de gjør ved å vedta at sentralen skal legges til Tromsø.

– Det er en del sider vi har heftet oss ved. Det er kompetanse, det er rekruttering, det er robustheten på en slik avdeling og ikke minst så er det økonomi. Vi ser at ved å opprette en slik sentral med det kompetansekravet som stilles så vil det være vanskelig overalt i Finnmark, også i Alta.

Aas mener at når Kirkenes og Tromsø settes opp mot hverandre så er det ingen tvil om at Tromsø er det sterkeste alternativet for en 110-sentral.

– Vi tror at Kirkenes kan opparbeide seg slik kompetanse, men det vil ta tid, mener Aas.

Nedvurdering av kompetanse

Arne Myrseth, som er leder av Hammerfest brann og redning synes vedtaket er helt uforståelig.

Brannsjef Arne Myrseth

Arne Myrseth, leder av Hammerfest brann og redning synes det er uforståelig at Alta nedvurderer det som skjer i Finnmark og de menneskelige ressursene vi har her i fylket.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Jeg kan ikke forstå at de gjør det. Jeg har jobbet i 30 år innen beredskap, og vet at vi har mye kompetanse i Finnmark og vi har dyktige aktører. Jeg ser også tydelig utfordringene vi har i Finnmark. Derfor er det uforståelig at Alta nedvurderer det som skjer i Finnmark og de menneskelige ressursene vi har i Finnmark.

Myrseth reager sterkt på påstander fra Otto Erik Aas, som er leder for hovedutvalget for næring, drift og miljø i Alta. Aas sa på NRK Finnmarkssendinga at Finnmark ikke har kompetanse. Det finnes ikke kompetente brannvesen i Finnmark, det eneste som er kompetent ligger i Tromsø. Det siste punktet er at økonomien i Troms er mye bedre enn i Finnmark.

– Det er også direkte galt det Alta kommunestyre sier. Vi har gode fagmiljø. Vi har god kompetanse og kompetente brannvesen i fylket. Når det gjelder økonomien i Finnmark så er det umulig å si hvordan blir i fremtiden. Ingen vet hvordan de fremtidige sentralene blir, så det de bedriver er ren gjetting i forhold til kostnader, mener Myrseth.