Alta dekker ikke 22.juli-reise

Alta kommune dekker ikke utgifter til deltagelse på de nasjonale fem års markeringene for berørte og etterlatte etter 22. juli terroren. Fem kommuner i Finnmark ble direkte berørt. Vadsø og Karasjok dekker utgiftene, mens Hammerfest og Porsanger ikke har fått noen hendvendelser. Assisterende rådmann i Alta, Målfrid Kristoffersen, sier kommunen tildligere har betalt, men at pengene nå er brukt opp.