Alf gjør helomvending om bruk av 24 millioner

Hammerfest Arbeiderparti gjør helomvending i forhold til forrige ukes formannskapsvedtak om å sette av 24 millioner til byggingen av en fotballhall.

Alf R. Jakobsen

Det var torsdag i forrige uke at Hammerfest formannskap vedtok å ta ut et utbytte på 24 millioner kroner fra Hammerfest Energi for å finansiere en ny storhall i byen. Ikke alle var enig i de vedtaket.

Foto: MArte Lindi

Partiet med ordfører Alf E. Jakobsen i spissen, har fått sterk kritikk for å ha lansert og vedtatt planene uten at opposisjonen var informert på forhånd om pengebruken.

I går kveld vedtok derimot partiet å sette av de 24 millionene på et investeringsfond, uten at en ny hall er nevnt i saken.

Protesterte innad i partiet

Avgjørelsen om å bruke 24 millioner fra Hammerfest Energi var ikke forankret internt i partiet, og flere medlemmer i Hammerfest Arbeiderparti protesterte etter Alf E. Jakobsen uten forvarsel la fram forslaget under forrige ukes formannskapsmøte.

Enkelte medlemmer truet med å melde seg ut av partiet i etterkant.

– Folk har sagt at de vil melde seg ut og at de ikke kommer til å stemme Arbeiderpartiet og spurt meg rett ut om jeg vurderer å skifte parti, sa Tom Hermo som sitter i styret i Hammerfest Arbeiderparti.

Hammerfest

Arbeiderpartiet har mål om en ny storhall i sitt partiprogram. 24 millioner kroner ble uten forvarsel foreslått til dette bruket, men nå trekker partiet forslaget tilbake etter mye kritikk.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Jeg er ikke imot en storhall, men jeg er imot måten dette er gjort på. Vi har ikke politisk forankret det i partiet, så jeg kommer til å bringe det inn for styret, sa Hermo etter saken ble kjent.

– Vi har et vedtak i partiprogrammet vårt om at vi skal jobbe for å realisere en storhall sammen med næringslivet. Forhistorien til dette er at det var et salg av Barents Naturgass og da det vedtaket ble fattet så var det også en del av vedtaket om at man skulle bringe saken om den ekstraordinære gevinsten som selskapet fikk, inn for eierne. Det vil si Hasvik, Kvalsund og Hammerfest, og det har vi gjort, svarte Alf E. Jakobsen etter kritikken.

Følte seg overkjørt av Arbeiderpartiet

Også de andre partiene reagerte. Hammerfest SV følte seg overkjørt.

– Vi er for storhall, men når man skal disponere 24 millioner, som ikke er en liten

Video Enevelde

Leder i Hammerfest SV, Reidar Johansen.

Foto: Nyhetsspiller

ubetydelig sum, så bør man ta hele prioriteringsdebatten. Vi har mange store prosjekter som muligens bør prioriteres foran en storhall, sa Reidar Johansen som er ordførerkandidat for SV i byen.

– Alle som følger med i debatten vet at Hammerfest kommune muligens står overfor store økonomiske utfordringer og da burde vi som politikere ha is i magen og gi oss selv, publikum, våre respektive politiske parti og systemer muligheten til å diskutere det, mente Johansen.

Partiet vedtok derimot i går å sette av de 24 millionene på et investeringsfond istedenfor.

Saken skal opp til politisk behandling i morgendagens kommunestyremøte.