Aldri før har det vært dyrere å kjøpe fisk

På 12 måneder har prisveksten på fisk og sjømat økt med over 10 prosent. Prisveksten på matvarer generelt, er på omtrent tre prosent.

Fiskedisk

Bare i juli i år var økningen på fisk nesten seks prosent.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Seniorrådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi, Ivar Pettersen, tror ikke man skal skylde på forbrukerne.

– Det er ikke endringer i konsummønsteret vårt som kan forklare denne prisveksten. Det er reel økning av priser på de sammenlignbare varene som kommer frem i statistikken her, sier Pettersen.

Ingen matvare har økt mer i pris

De siste 28 årene har ingen matvare økt mer i konsumpris enn fisk. Statistikken går tilbake til 1998 og viser at prisindeksen for fisk har økt med over 71 prosent. For kjøtt er økningen i samme tidsperiode på 10 prosent, skriver kyst.no.

– Kostrådene våre sier at man skal spise mer fisk. Det skal ikke være slik at økt forbruk i Norge skal gi effekt på råvareprisene. Men det kan ha effekt på industriens kalkyler, sier Pettersen.

Ivar Pettersen, direktør i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Ivar Pettersen, seniorrådgiver i NIBIO.

Foto: Johan B. Sættem

Daglig leder i kystfiskerlaget, Arne Pedersen, sier det er en glede for fiskerne at prisen på fisk er høy.

– Det har sammenheng med at vi fisker på kvoter. Hvis fiskeprisen er for lav så kan ikke vi kompensere lav fiskepris med å hente ut mer av havet. Det betyr ikke at vi får samme pris som forbruker betaler, sier Pedersen.

Arne Pedersen

Daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, mener enkelte fiskeslag som for eksempel sei, kunne økt i pris.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han sier de er avhengig av å ha et visst nivå på fiskeprisen for at det skal være mulig å jobbe som fisker.

– Varierer prisen for mye nå til å kunne drive stabilt?

– Nei, i det siste har det vært relativt stabilt. Det har ikke vært mye klager fra fiskerne, men vi er vant til at fiskeprisen svinger fra tid til annen, sier Pedersen.

Store forskjeller fra resten av Europa

Sammenligningen på prisveksten av fisk og sjømat i Norge kontra EU viser store forskjeller.

– I løpet av de siste ni månedene har prisen på fisk og sjømat i Norge økt med nesten 11 prosent, mens i Danmark og Sverige har økt med under 5, sier Pedersen.

Han mener det er grunn til å være bekymret for prisvekster på matvarer generellt og mener den store prisveksten på fisk illustrerer dette. Han understreker at de ikke har gjort forskning på prisutvikling det siste året.

Fiskedisk

Illustrasjonsfoto.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Her er det ikke valutakurser som forandrer endringen. Den særnorske prisveksten på komsumprisnivå tyder på at det ikke bare er primærproduksjonen som har tatt ut høyere priser. Det er også noe på industri- og handelsnivåene i Norge som har forverret prissituasjon for norske konsumenter, sier Pettersen.