Aktor: 40-åring tvang samboeren til prostitusjon i halvannet år

Mannen i 40-årene presset sin samboer til prostitusjon for at han selv skulle få penger og narkotika, ifølge tiltalen.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo sier det er svært sjelden med tiltale for menneskehandel i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn

Mannen er nå tiltalt i Øst-Finnmark tingrett. I perioden 1. juni 2010 til 5. januar 2012 skal han ha utnyttet sin samboer ved å forlange at hun skulle ha seksuell omgang og samleie med andre, slik at han mottok utbytte i form av penger eller narkotika.

Aktoratet mener også at samboeren var ruset av amfetamin og ikke hadde noen reell mulighet til å motstå eller avverge at dette skjedde.

Menneskehandel

Aktor Tor Børge Nordmo sier at tiltalepunktet er mer omfattende enn en tiltale etter hallikparagrafen.

– Dette gjelder det man populært har kalt menneskehandel, som også dekker en del andre situasjoner.

– Den her delen av bestemmelsen gjelder særlig misbruk av en sårbar situasjon, utnytte av en annen til seksuelle formål eller prostitusjon, sier Nordmo.

Rettsmøte Øst-Finnmark tingrett

MANGE VITNER: Det er satt av tre dager til rettssaken.

Foto: Bård Wormdal

Vitner: Misbrukt som ung

Vitner beskrev i retten en vanskelig oppvekst for fornærmede. Moren hennes hadde rusproblemer.

Allerede som 10-åring ble den fornærmede kvinnen seksuelt misbrukt av et familiemedlem i en fosterfamilie, ble det hevdet.

Som 18-åring skal hun ha blitt misbrukt av flere, og hun skal da vært avhengig av amfetamin og andre rusmidler. Hun skal tidlig ha fått store psykiske problemer.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo sier at det hører med til sjeldenhetene at statsadvokatene i Troms og Finnmark tar ut tiltale om menneskehandel.

Nordmo sier slike saker byr på spesielle etterforskningsmessige problemer

– Det er ikke ofte folk vil forklare seg på den ene eller den andre siden.

– Slik som i denne tiltalen, der hennes tilstand er utnyttet til seksuelle formål, så må en jo komme i kontakt med den som har utnyttet den tilstanden. Det kan være vanskelig å få avhør og andre etterforskningsskritt som viser det.

Nordmo vil ikke kommentere bevisene i saken før prosedyren fredag.

Nekter straffskyld

Forsvarer Vegard Hunstad sier at hans klient nekter straffskyld for tiltalepunktet om menneskehandel.

– Tiltalte erkjenner ikke straffskyld for de mest alvorlige påstandene. Han mener at anklagene mot ham er uriktig framsatt, sier advokat Vegard Hunstad.

Strafferammen etter tiltalen om menneskehandel er seks år.

Tiltalen gjelder også gjentatt vold mot samboeren, kjøp og bruk av narkotika og andre forhold.

Dommen fra tingretten er ventet senest om en måned.