NRK Meny
Normal

Aktor om to timers mishandling: Kvinne og mann like skyldige

Vadsø (NRK): – Begge de to tiltalte, en kvinne på 27 og en mann på 23, bør dømmes likt, mener aktor i den grove voldssaken fra Sør-Varanger.

Aktor Jens Bernhard Herstad
Foto: Silja Arvola

Det var november 2014 at en 23 år gammel mann ble mishandlet over flere timer i en bolig på Hesseng. Aktor Jens Bernhard Herstad la vekt på at selv om det meste av volden var utført av mannen, så var begge like skyldige.

– De bør dømmes og bedømmes likt. De har hatt litt ulike roller, men de har vært sammen om alvorlig mishandling over tid og har drevet hverandre fram.

– Men den ene har slått mer?

– Det er riktig, men den andre har vært både aktiv og deltakende, og har utøvd mange av de samme typer handlinger, altså vold og trusler, men også hatt en annen rolle i forhold til dette med utspørring av fornærmede.

Mistenkt for å tyste

Den tiltalte kvinnen skal ha vekket den medtiltalte om natta og bedt ham om å jule opp den fornærmede. Med balltre, flaske, gardinstang og en rekke slag og spark ble 23-åringen mishandlet i over to timer. Motivet skal ha vært at de trodde at mannen hadde tystet på kvinnens samboers bror.

Fornærmede ble også kastet i en fryseboks, og lokket ble slått flere ganger over bena hans. Han fikk alvorlige skader over hele kroppen.

Kvinnens forsvarer Stein Rønning sa i retten at hans klient innrømmet straffskyld for vold. Derimot benektet hun at volden var hevn for tysting. Det ville i så fall vært nok et lovbrudd. Trusler eller vold mot en som har avgitt politiforklaring blir regnet som motarbeidelse av rettsvesenet og bryter med en egen paragraf i straffeloven.

– Selv om det framkom opplysninger om påstått tysting, har retten for dårlig bevismateriale til å ta stilling til skyld og dermed domfellelse. Så min påstand er frifinnelse, sier Rønning.

Mulig forvaring

Sidsel Katralen

Mannens forsvarer Sidsel Katralen brukte mye tid på å motarbeide inntrykket av at han var hovedansvarlig for volden.

Foto: Silja Arvola

Den mannlige tiltalte kan risikere forvaring. Han er tidligere dømt for vold og trusler. Også i denne saken er han tiltalt for en rekke til dels alvorlige trusler mot politibetjenter og fengselsbetjenter. I påvente av rettspsykiatrisk rapport ble det derfor bestemt at tingretten kun behandler skyldspørsmålet nå. Den vil komme tilbake til straff og eventuell forvaring i mars.

Mannens forsvarer Sidsel Katralen brukte mye av sin prosedyre i dag på den tiltalte kvinnen, som hun mente ikke framsto som troverdig.

– Den tiltalte mannen er relativt røslig. Det er ikke kvinnen. Det er lett å danne seg et falskt bilde av hvem som skal ha stått for volden.

Hadde ikke tystet

I retten ble det også opplyst at offeret, som ble mishandlet fordi han skulle ha tystet i forbindelse med et kioskran, faktisk aldri hadde tystet. Han ble tvert imot tiltalt for falsk forklaring fordi han ikke ga politiet noen opplysninger.

– Han som er fornærmet i denne saken sa ingen ting til politiet da han avga forklaring, og han ble senere tiltalt for (og frifunnet for) falsk forklaring til politiet, sier aktor Jens Berhard Herstad.

– Det er tragisk og ironisk.