Aksjonister strømmer til for å stanse omstridt gruveprosjekt

Regjeringens ja til Nussirs utslippstillatelse gjør at flere personer melder seg til sivil ulydighet, sier Natur og Ungdom.

Natur og ungdom

2.300 personer har sagt seg villig til å ty til sivil ulydighet for å forsøke å stoppe gruveprosjektet Nussir i Finnmark. Her fra Førdefjorden, der Natur og Ungdom har trent på sivil ulydighet.

Foto: Natur og Ungdom

Forrige mandag kom beskjeden fra Klima- og miljødepartementet om at Miljødirektoratets utslippstillatelse for gruvedeponering i Repparfjorden i Finnmark opprettholdes.

Det betyr at selskapet Nussir nå har en endelig utslippstillatelse, men mangler fortsatt driftskonsesjon for å starte kobberdrift i Kvalsund kommune.

Liste på 2.300 personer

Natur og Ungdom opplyser at nye 20 personer den siste uken har meldt seg som aksjonister – og har sagt seg villig til å ty til sivil ulydighet i sin kamp mot gruveprosjektet.

Gaute Eiterjord er nestleder i Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord, første nestleder i Natur og Ungdom.

Foto: Natur og Ungdom

Totalt teller denne listen nå 2.300 personer.

– Hver gang departementet eller direktoratet kommer med en ny avgjørelse i saken, øker antall personer på listen. Flere blir oppmerksomme på saken, mange blir opprørte og har lyst å gjøre noe. For oss betyr dette at vi har et stort ressursgrunnlag for å holde i gang aksjoner lenge – dersom dette skal bli aktuelt, sier Gaute Eiterjord, første nestleder i Natur og Ungdom.

Fikk bøter i Førdefjorden

Ved å melde seg som aktivist skriver man samtidig under på at man er innforstått hva sivil ulydighet betyr. Eiterjord understreker at formålet med aksjoner rundt Nussir-prosjektet ikke er å bryte loven, men å vise at prosjektet er galt.

Selv ble han ilagt en bot for 12.000 kroner etter protestene mot gruvedeponi i Førdefjorden i sommer – da politiet måtte bære ham vekk.

– I aksjonene mot gruvedrift i Førdefjorden var vi godt over 100 aktivister samlet over en treukersperiode. Poenget er ikke å bruke opp alle på en gang, men å opprettholde lange aksjoner som kan stanse prosjektet lengst mulig.

Øystein Rushfeldt foran Repparfjorden.

Daglig leder Øystein Rushfeldt kan få besøk av miljøaktivister i 2017 når gruveprosjektet Nussir gjør seg klar til oppstart.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Betyr departementets avgjørelse forrige uke at alt håp er ute for dem som ønsker å stoppe Nussir-prosjektet?

– Det er veldig skuffende at politikerne fremdeles ikke fører på laksefiskerne, forskerne, reindriftsnæringen eller miljøorganisasjoner. Nå må vi legge nye planer. Vi har forsøkt mange måter å stanse dette prosjektet. Vi har benyttet alle de mulighetene det offentlige har gitt oss. Nå er vi klare til sivil ulydighet.

– Bør ikke dere slå dere til ro med at demokratiet har sagt sitt – gjennom flere anker og behandling i ulike offentlige organ?

– Vi kommer ikke til å slå oss til ro før dette prosjektet er stanset, sier Eiterjord.

– Den ytterste konsekvensen av sivil ulydighet er fengsel, selv om vi ser at den vanligste straffen er bøter. Det er ingen lett beslutning å gå til sivil ulydighet, men vi ser ingen annen utvei når myndighetene ikke tar naturen på alvor, sier Eiterjord.