Advarer mot å flytte ut 110-sentralen – vil heller flytte den til Kirkenes

Øst-Finnmark regionråd advarer mot å slå sammen 110-sentralen i Finnmark med Troms.

Frank Martin Ingilæ

Tana-ordfører Frank M. Ingilæ og resten av regionrådet i Øst-Finnmark vil ha 110-sentralen i Finnmark flyttet til Kirkenes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Øst-Finnmark regionråd ønsker at Finnmarks fremtidige 110-sentral skal legges til Kirkenes, hvor den skal være en del av den nye operasjonssentralen for det nye Finnmark politidistrikt.

110-nummeret brukes når det skal meldes fra om brann, og dagens 110-sentral i Finnmark er plassert i Hammerfest.

Det er i forbindelse med politireformen, og sammenslåingen av Vestfinnmark og Østfinnmark politidistrikter, at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at plassering av ny 110-sentral er ute på høring.

Alta støtter Tromsø

DSB mener at 110-sentralen i Finnmark enten må legges til Kirkenes eller slås sammen med Troms og legges til Tromsø.

Flertallet i formannskapet i Alta støttet i forrige uke en flytting til Tromsø. Dette ble begrunnet med robusthet, kompetanse, rekrutteringsmuligheter og økonomi.

Opposisjonen i Alta, representert ved Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kystpartiet og Senterpartiet, fremmet forslag om Kirkenes, men ble nedstemt.

Øst-Finnmark regionråd mener spredt bosetting og store områder som skal dekkes, gjør det nødvendig med en 110-sentral i fylket.

Synergieffekter

Regionrådet i Øst-Finnmark ser det som naturlig at 110-sentralen samlokaliseres med politiets nye operasjonssentral. Dette for å utnytte ressurser og kompetanse i kritiske situasjoner, samt kunne skape synergieffekter for begge miljøer som vil utvikle og bedre beredskapssituasjonen i Finnmark.

Rådet sier seg for øvrig fornøyd med at Stortinget har vedtatt en struktur, som innebærer etablering av en døgnbemannet operasjonssentral i Kirkenes, for et samlet Finnmark politidistrikt.

– DSBs alternativ med en sammenslåing av 110-regionen for Finnmark og Troms, samlokalisert til Troms politidistrikt, vil vi på det sterkeste fraråde, hetre det i en uttalelse.