Advarer EU mot å gi tillatelser til utenlandske krabbefiskere

Fiskeriminister Per Sandberg har nå Høyesterett i ryggen, når han advarer EU mot å gi tillatelser til å fiske snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel.

FrPs landsmøte 2017.

Fiskeriminister Per Sandberg er klar på at de ikke kommer til å fire på prinsipielle spørsmål om Norges enerett til å forvalte ressursene på norsk sokkel.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Snøkrabbe i Høyesterett

Høyesterett konkluderte forrige uke at Norge fint kan taue inn båter med fiskerilisenser fra andre enn Norge i området som kalles "Smutthullet".

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det var en veldig viktig sak, og jeg legger ikke skjul på at jeg er veldig fornøyd med at Høyesterett ga staten medhold, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Sandberg sikter til dommen mot det litauiske fartøyet «Juras Vilkas», der Høyesterett ga den norske stat full rett til å håndheve og regulere norske lover i det som betegnes som Smutthullet.

Samtidig skal det latviske fartøyet «Senator» møte i lagmannsretten over jul. I denne saken handler det om snøkrabbefiske i Svalbardsonen.

Senator

NRK har vært i kontakt med ambassaden i Latvia, hvor fartøyer "Senator" hører hjemme. Den Latviske ambassaden sier de kan kommentere saken om Senator, når endelig dom foreligger. Den skal behandles i lagmannsretten etter jul.

Foto: Tarjei Abelsen

Viktige ressurser

Og dette er storpolitikk. For det er EU som har gitt «Senator» og 19 andre fartøy tillatelser til å fiske.

De har et standpunkt om at Norge på grunn av Svalbardtraktaten ikke kan diskriminere mellom stater i sin snøkrabbeforvaltning, og har dermed gitt egne fisketillatelser. Den norske stat er helt uenig i dette.

– Her er det internasjonal uenighet om Svalbardtraktaten gjelder i 200-milssonen rundt Svalbard og på kontinentalsokkelen. Betydningen av det er om Norge kan diskriminere mellom norske fiskere og utlendinger. Gjelder Svalbardtraktaten, gjelder likebehandlingsprinsippet, og man kan ikke diskriminere, forklarer jussprofessor Geir Ulfstein til NRK.

Samtidig lurer det andre store interessekonflikter i bakgrunnen. Krabben er et bunndyr, og hvis man regulerer bunnen, så har man gode argumenter for å regulere andre ressurser på bunnen. Som olje, gass og mineraler.

Professor Geir Ulfstein

Professor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo.

Foto: Universitetet i Oslo

– Snøkrabbe er viktig i seg selv, det har stor økonomisk betydning. Men det er en tilleggsdimensjon her, om olje og gass, sier Ulfstein.

Og Sandberg er selvsagt fullstendig klar over dette.

– Det handler rett og slett om norsk enerett på å forvalte snøkrabbe. Men norsk sokkel er norsk sokkel, og det innebærer også andre ressurser – selvfølgelig, sier han.

Kart over norsk sokkel

Samtidig som forhandlingene og rettssakene handler om lukrativ tilgang til snøkrabbe i Barentshavet, så handler det også om hvem som har rett til ressursene på bunnen. Da snakker vi de tre store: Olje, gass og mineraler.

Foto: Regjeringen

Advarer EU

For fiskeriministeren er det liten tvil om at avklaringene i retten gir ham sterkere kort i forhandlingene.

Under fiskerforhandlingene i Bergen forrige uke la igjen fiskeriministeren snøkrabbe-kvoter på bordet, og sier han forventer å få noe igjen for å gi tillater til utenlandske fiskere i området.

– Nå er det opp til EU. Vi venter i spenning om kommisjonen gir nye tillatelser til fartøy på norsk sokkel. Det har vi advart EU mot, fordi vi kommer til å viderefører praksisen med at de blir hentet inn og strafferettslig forfulgt.

– Og nå også med Høyesterett i ryggen?

– Ja, det har vi, og det er vi fornøyd med, sier Sandberg, og tilføyer:

– Men jeg tror vi på et tidspunkt må komme i bedre dialog med EU. Dette skaper ringvirkninger i vårt forhold til EU, og i disse Brexit-tider trenger vi ikke denne type utfordringer. Vi har nok å konsentrere oss om.

Per Sandberg i Brussel

Per Sandberg har i 2017 vært i hardt vær i Brussel og i møter med europeiske parlamentarikere, som mener Norge ikke kan diskriminere mellom snøkrabbefiskere rundt Svalbard. Norge har avvist lisensene EU har delt ut, og tauet inn aktører og stilt dem for retten. Sandberg på sin side har gitt tilbud om kvoter og lisenser i byttehandel med EU, uten at dette så langt har ført fram.

Foto: Tarjei Abelsen