NRK Meny
Normal

Asylsøker ble returnert til Russland – nå blir han hentet tilbake til Norge

Utlendingsnemnda har gjort om vedtaket til UDI, som gjorde at Abdullah Ali fra Jemen ble sendt ut fra Norge og tilbake til Russland. Det betyr at han får komme tilbake for å få behandlet asylsøknaden sin i Norge.

asylsøkere

Her blir Abdullah Ali sammen med 12 andre asylsøkere hentet ut fra Ankomstsenter Finnmark på Høybuktmoen utenfor Kirkenes den 19. januar. De ble returnert over Storskog grensestasjon til Russland. Nå får han komme tilbake til Norge.

Foto: Ole-Tommy Pedersen, Ole-Tommy Pedersen / iFinnmark.no / NTB scanpix

Abdullah Alis norske advokat, Mohammad Ashan Rashid, er svært fornøyd med utviklingen i saken.

– Vedtaket fra UNE opphever vedtaket til UDI hvor de nektet å realitetsbehandle søknaden til Ali. Det innebærer at UDI skal realitetsbehandle søknaden hans, og det innebærer at han skal tilbake til Norge igjen for et nytt asylintervju, forteller Rashid.

Abdullah Ali

Abdullah Ali ble sendt ut av Norge over Storskog grensestasjon til Russland den 19. januar i år. To uker senere kommer beskjeden om at han får komme tilbak

Foto: PASSFOTO

Norge har ikke sendt folk tilbake til Jemen siden april på grunn av den farlige situasjonen i landet.

Hans Møllebakken, stasjonssjef ved Finnmark politidistrikt i Kirkenes sier til NRK at han ikke kjenner til at denne typen tilbaketransportering har vært aktuell tidligere.

Utvist fra Russland

Abdullah ble utvist til Russland tirsdag 19. januar, få timer før begges visum gikk ut. De to var på bussen med 13 enslige menn som ble kjørt ut av Norge over Storskog.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har advart mot den norske praksisen etter at regjeringen innførte en instruks som innebærer tvangssending av asylsøkere som har tatt seg inn i landet over grenseovergangen ved Storskog i Finnmark.

Ifølge UNE er det flere ting som gjør at det er grunn til at asylsøkeren fra Jemen bør få realitetsbehandlet saken her i Norge.

– Det dreier blant annet om usikkerheten rundt hans situasjon i Russland. Det er jo blitt påstått at han er blitt utvist fra Russland og at han kan bli uttransportert til Jemen i løpet av få dager. Det gjør at vi må legge dette til grunn for vårt vedtak, sier nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE), Espen Slettmyr.

Slettmyr sier at saken ikke vil skape presedens for andre asylsøkere.

– Det er Alis spesielle situasjon i Russland nå og ikke minst den usikre situasjonen det ville være for han å returnere til Jemen. Han er en profil som menneskerettsaktivist i Jemen og det kan være en risiko for forfølgelse, sier Slettmyr.

Han trekker også frem den usikre situasjonen i Jemen, som er et land i krig.

Risikerer utsendelse til Jemen

Advokat Rashid har også jobbet med saken til jemenitten Ahmed, som ble sendt ut av Norge sammen med Abdullah.

– I saken til Ahmed foreligger det ingen formell avgjørelse ennå, men vi har stor tro på at også Ahmed følger Abdullah til Norge igjen, forteller Rashid.

Han har fått forkynt vedtaket til asylsøkeren fra Jemen via en tredjeperson.

– Han var utrolig glad, siden det bare er noen få dager igjen til han blir arrestert og sendt tilbake til Jemen. Han var veldig lettet over at det kom en avgjørelse nå.

Advokaten har stor tro på den videre prosessen i saken.

– Man skal ikke foregripe noe, men sånn som jeg leser saksdokumentene så oppfyller Ali jo vilkårene for å få asyl. Så mest sannsynlig så blir søknaden hans innvilget, sier Rashid.