«Supertorsdag» i Finnmark – flere kommuner må kutte kostnadene sine

I disse dager skal alle 19 kommuner i Finnmark legger fram ulike budsjettforslag.

Kent Valio

Rådmann i Kautokeino, Kent Valio, er en av mange rådmenn som i disse dager får et nytt budsjett å forholde seg til i Finnmark.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Hele 10 av 19 kommuner i Finnmark avgjør økonomien i dag, og skal bestemme hva som skal kuttes og hva som skal beholdes videre av tjenester til innbyggerne sine.

– Kommunene gjør en god jobb i budsjettforhandlingene, og har en begrenset ramme. Men det varierer veldig fra kommune til kommune hvor mye de har på bok og kan bruke til uforutsette utgifter, sier assisterende fylkesmann, Stian Lindgård.

Han sier det varierer for eksempel hvor mye lånegjeld kommunene har.

– Kommunene ønsker jo å satse mer på ting som går ut over de lovpålagte tjenestene – som kultur, næring- og samfunnsutvikling. Da blir det tøffe prioriteringer, sier han.

Assisterende ordfører Otto Strand, Vadsø (KrF)

Varaordfører i Vadsø, Otto Strand, sier at kommunen sliter med høye driftsutgifter.

Foto: Trine Vidunsdatter

Høye driftsutgifter

Varaordfører Otto Strand i Vadsø sier til NRK at de har et anstrengt driftsbudsjett og høy lånegjeld.

– Det er de faste driftsutgiftene som er den største utfordringen. Vi har prøvd å skjøre ned en del, men fortsatt må vi saldere godt, slik at vi ikke bruker penger vi ikke har.

Helt konkret innebærer det at kommunen må se på strukturen til barnehagene, og de kommunale byggene.

Kent Valio

Rådmann i Kautokeino kommune, Kent Valio, håper kommunen kommer ut av Robek-lista.

Foto: Roger Manndal / NRK

Gode utsikter

For rådmann i Kautokeino, Kent Valio, er det store spørsmålet om kommunen kommer ut av Robek-lista til neste sommer.

– Det ser ut som vi har god korntoll på økonomien. Årsaken til at utsikten er bedre enn på lang tid er at vi har gjennomført en hard politisk vedtatt spareplan, sier han.

Jørn Aslaksen, rådmann i Tana

Jørn Aslaksen, rådmann i Tana, mener det er flere ting i kommunen de kommer til å måtte kutte.

Foto: Nils Henrik Måsø

Hard ostehøvel

I Tana, sier rådmann Jørn Aslaksen, at de har brukt hard ostehøvel for å komme i balanse.

– Vi kommer til å kutte mange små og store ting. Vi går ned i stillinger og kutter tilskudd, samt legger ned flere funksjoner, sier han.

Han understreker at det er flere ulike forslag på bordet, og at ikke nødvendigvis alt blir gjennomført.

Steinar Halvorsen

Ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen, ønsker først og fremst å gi innbyggerne det de har krav på.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ønsker å levere tjenester

I Loppa kommune sier ordfører Steinar Halvorsen at de må sørge for å levere tjenester de skal levere.

– Vi er en kommune med 973 innbyggere. Vår utfordring er å presentere en robust økonomi slik vi kan levere tjenester vi er pålagt å levere – og helst noe ut over det som bare er pålagt også, sier ordfører i Loppa.

Trond Einar Olaussen

Ordfører i Gamvik kommune, Trond-Einar Olaussen, sier de har tro på å komme seg ut av Robek-lista til neste år.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Satser på havn og eldre

Trond-Einar Olaussen i Gamvik kommune sier at den største utfordringen deres er å ikke være Robek-kommune.

– Det med å ta ned drift der vi har mye ressurser og bygge opp der det ikke har vært prioritert. Så det handler om å tilpasse drifta etter de rammene vi har, sier han.

– Er kommuneøkonomien god?

– Det ser ut som vi kommer ut av Robek i år, og at det i budsjettet for 2017 ser ut som det er rom for å bygge opp på en del områder. Vinnerne i vår kommune blir de eldre som bor i omsorgsbolig, og at vi skal jobbe med havnene i hele kommunen, sier han.