– Vi må tenke på hele Finnmark

Helseminister Bent Høie sier han fokusere på videre utvikling av helsetilbudet til hele fylket. Den nyeste rapporten fra Oslo Economics hevder på at sykehusstrukturen i Vest-Finnmark ikke er utredet godt nok. Det er ikke helseminister enig i. – Både Helse Finnmark, Helse Nord og jeg har et ansvar for helsetilbudet til hele Finnmarks befolkning, sier han.