NRK Meny
Normal

– Vi håper på det beste men frykter det verste

Bjarne Johansen er en av innbyggerne i Øst-Finnmark som nå venter i spenning. Fredag legger Finnmarkskommisjonen fram sin rapport om hvem som har retten til land og vann på Johansens hjemplass.

Sjølaksefiskere

Flere krever retten til å drive sjølaksefiske i Finnmark gjennom kommisjonen. Det kan de få rett til, hvis de viser til familie som har drevet med det samme tidligere.

Foto: Harry Johansen

– Det blir unikt hvis vi får eiendomsrett, sier Bjarne Johansen. En av de få som bor igjen i Gulgofjord på vestsiden av Varangerhalvøya i Øst-Finnmark.

De er ikke mange som bor der lengre, men nå har de fastboende, hytteeierne, reindrifta og sjølaksefiskerne i området gått sammen. De har krevd eiendomsrett til området, med bakgrunn i det juridiske begrepet «alders tids bruk».

Bjarne Johansen, Tana

Bjarne Johansen i Gulgofjord er en av sju parter som har søkt om krav på områder, eller retten til å bruke land og vann i området som ligger øst i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Finnmarkskommisjonen har i flere år jobbet med å kartlegge Finnmark og hvem som egentlig har retten til land og vann i fylket. Det har ikke vært en enkel jobb. Store areal er som lappetepper å regner, når det kommer til hvem som har brukt jorda og fisket i fylket. Men kommisjonen har gått grundig til verks.

– Ja, jeg føler de har tatt kravet vårt på alvor, sier Johansen.

Retten til land og vann

Kart 2

Kartet viser innmeldte rettighetskrav i Felt 6, Berlevåg og Båtsfjord.

Foto: Finnmarkskommisjonen
Kart 1

Kartet viser kravene fra de to reinbeitedistriktene i samme området.

Foto: Finnmarkskommisjonen

På andre siden av fjellet er det flere som har sendt inn krav i denne delen av Finnmark. Til sammen har det kommet sju krav.

Partene er ganske ulike. De spenner seg fra privatpersoner med besteforeldre som de mener har brukt en spesifikk plass til sjølaksefiske siden starten av 1900-tallet. Andre igjen er hytteforeninger og bygdelag, som mener de har krav på å forpakte lakseelva. Og så er det to reinbeitedistrikt, som har krevd eiendomsrett.

Frank Inge Sivertsen var leder av reinbeitedistrikt 6 da de la inn krav på området.

Han forventer at kommisjonen tar kravene deres til etterretning og til følge.

– Det er vi som bruker området i dag, sier han.

Han poengterer at vanlige folk ikke vil merke det hvis reinbeitedistriktet får eiendomsrett.

Frank Inge Sivertsen

Frank Inge Sivertsen i reinbeitedistrikt 6. Han var leder da distriktet først meldte inn kravet om blant annet eiendomsrett.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Bevare kulturen

Også Fred Larsen i Kongsfjord er spent. Der har bygdelaget lagt inn krav på å forpakte Kongsfjordelva, samtidig som de har flere mindre krav.

– Vi håper vi kan få bruke naturen her slik vi alltid har gjort. Vi ønsker å for eksempel å bevare kulturen vi har hatt for eggplukking.

Han er enig i at kommisjonen har gjort et grundig arbeid, allerede før rapporten er blitt lagt fram.

– Vi føler at de har hørt oss, sier han.

Varangerhalvøya nasjonalpark

Skogdalen i Båtsfjord kommune.

Foto: Knut-Sverre Horn

Undersøker alle forhold

Jon Gauslaa leder Finnmarkskommisjonen. Han sier de prøver å utrede hver sak så godt som mulig.

– Vi har undersøkt faktiske forhold og historiske forhold, hatt høringer og brukt mye tid på å framskaffe informasjon, sier han.

Fredag avsluttes altså det femte feltet i kommisjonens arbeid.

– Vi kan ikke regne med at alle blir fornøyde. Det er jo ulike parter som har ulike synspunkter. Men det er viktig at partene føler at de blir hørt og at de har fått prøvd saken sin.

Fredag klokken 10 blir rapporten lagt fram på tinghuset i Tana.

Jon Gauslaa

Jurist Jon Gauslaa leder Finnmarkskommisjonen, som startet sitt arbeid i 2008.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK