– Vi får en død fjord i julegave

Miljøbevegelsen er opprørt over at gruveselskapet Nussir har fått endelig ja til å kvitte seg med avfall i en nasjonal laksefjord. – Gruveslammet vil drepe alt liv, sier Naturvernforbundet.

Repparfjord

Repparfjorden er gyteområde for torsk og dessuten nasjonal laksefjord. Regjeringen mener gruveslam bare vil skade et begrenset område på omkring 8 kvadratkilometer.

Foto: NRK

– Vi mener at de norske myndighetene overkjører alle miljøfaglige råd og lar gruveindustrien ture på med billigst mulige løsning. Det å dumpe 30 millioner tonn giftig gruveavfall i en nasjonal laksefjord mener vi er miljøkriminalitet av verste sort, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, til NRK.

De miljøfaglige rådene hun viser til kommer blant annet fra Havforskningsinstituttet, som mente utslippene ville gi alvorlig forurensning i Repparfjorden.

Natur og Ungdom, Sametinget, Naturvernforbundet og Norske Lakseelver klaget på den opprinnelige utslippstillatelsen – til ingen nytte. I dag kom beskjeden om at Nussir får utslippstillatelse.

– Regjeringen har gitt oss en død fjord i julegave, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

– Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, men massene kan også spres og påvirke langt større deler av den nasjonale laksefjorden, og påvirke gytefeltene for kysttorsk.

Jobb til 500

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er ansvarlig for avgjørelsen, men i dag er det kommunalminister Jan Tore Sanner som svarer på vegne av regjeringen.

– Vi har funnet en god løsning som tar vare på miljø, samtidig som dette prosjektet kan bidra til opp mot 500 arbeidsplasser i Vest-Finnmark. Kobberet som kommer fra Nussir kan brukes til det grønne skiftet, sier Sanner til NRK.

Han mener sjødeponi er en bedre løsning enn landdeponi. Regjeringen legger ikke skjul på at bunnfaunaen i deponiområdet går tapt, men mener det ikke er fare for «vesentlig skade på økosystemet i Repparfjorden som helhet».

– Hvordan møter dere kritikken som kommer fra miljøbevegelsen og Sametinget?

– Synspunktene er vel kjent og har vært vurdert faglig. Etter vår oppfatning har vi funnet en løsning som er miljømessig forsvarlig, sier Sanner.

– Det har vært mye dialog med Sametinget. Vi håper at man vil komme fram til avbøtende tiltak og finne løsninger som også Sametinget finner gode.

Ingrid Skjoldvær, leiar i Natur og Ungdom

Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom varsler aksjoner mot gruveutbygginga i Repparfjorden i Kvalsund.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

ESA kan si nei

Nå er utslippstillatelsen til Nussir endelig, men selskapet trenger også en driftskonsesjon etter mineralloven. Dessuten har Naturvernforbundet klaget vedtaket inn for ESA, som skal behandle den etter EUs vanndirektiv.

Vedtaket om utslippstillatelse «vil være gjeldende selv om ESA-saken er pågående, og selv om det skulle tas ut et søksmål for norske domstoler. Dermed er det tiltakshavers risiko hva de velger å gjøre», skriver Klima- og miljødepartementet på sin nettside.

Varsler aksjoner

Natur og Ungdom vil ikke gi opp kampen.

– Vi er klar til å fortsette kampen mot dumping i Repparfjorden. Vi har også sagt at vi er villige til å lenke oss fast om det trengs, sier Ingrid Skjoldvær.

– Vi har over 2000 som har sagt seg villig til å bryte loven for å hindre dette prosjektet. Det synes jeg ikke er rart i det hele tatt. Dette prosjektet vil bety å ødelegge en av Norges nasjonale laksefjorder, og det kan vi ikke gå med på, sier hun.