– Vi behandler pasienter og diskuterer ikke hvor sykehuset skal ligge

Selskapet som laget sykehusrapporten for Alta kommune sier Finnmarkssykehuset ikke ville bidra til utredningen. – Vår oppgave er ikke å diskutere hvor sykehusene skal ligge, men å behandle pasienter, sier kommunikasjonssjef Ivar Greiner.

Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er gammelt og det planlegges nytt. En rapport viser nå at et nytt er mer lønnsomt å bygge i Alta.

Foto: Allan Klo / NRK

Greiner tilbakeviser og at Finnmarkssykehuset ikke har besvart noen henvendelse fra analysebyrået Oslo Economics. Den rapporten, som er bestilt av Alta kommune viser at det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å bygge et nytt sykehus for Vest-Finnmark i Alta.

Oppdragsgiver Alta kommune vil nå sende rapporten både til helse- og omsorgsdepartementet, Stortinget og Helse Nord for å få endra på avgjørelsen om at et akuttsykehus i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest.

Overlege Ingrid Petrikke Olsen ved Hammerfest sykehus etterlyste fagfolks innspill i rapporten, mens det i rapporten gikk fram at Finnmarkssykehuset ikke hadde besvart analyseselskapets henvendelser.

– Spurte tre i ledelsen

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner forklarer henvendelsen fra Oslo Economics slik:

Ivar Greiner

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner ved Finnmarkssykehuset.

Foto: Pressebilde / Finnmarkssykehuset

– Det kom aldri noen formell henvendelse til Finnmarkssykehuset. Derimot ble tre personer i ledelsen, meg inkludert, spurt om å bidra. Men det er ikke opp til noen enkeltpersoner på egen hånd å bidra i slike utredninger, og vi avslo derfor. Det ble av selskapet akseptert uten videre, forteller han.

Greiner legger til at det allerede er offentlig tilgjengelig mye informasjon og utredninger om sykehusenes tjenestetilbud og byggeplaner.

– Disse opplysningene er det fritt fram å benytte seg av, sier Greiner.

– Ville redusert usikkerhet

Partner i analysebyrået bak rapporten, Finn Gjerull Rygh bekrefter Finnmarkssykehusets forklaring.

Finn Gjerull Rygh

Finn Gjerull Rygh er partner i analyseselskapet Oslo Economics.

Foto: Oslo Economics

– Det er riktig at vi spurte Finnmarkssykehuset og at de ikke ville stille til intervju. Vi har for øvrig brukt en god del offentlig tilgjengelig informasjon, men noe er ikke tilgjengelig, sier han.

– Det gjelder for eksempel detaljer om ambulansetjenesten og pasienttransport som for eksempel går med buss. Dette er opplysninger som ville ha redusert usikkerheten i våre beregninger, sier Rygh.

– Har dere spurt Helse Nord om disse opplysningene?

– Nei, vi har kun forholdt oss til Finnmarkssykehuset.

Finn Gjerull Rygh forteller og at Hammerfest kommune heller ikke har villet bidra.

– Derfor har vi ikke intervjuet Alta kommune, slik at framstillingen ikke skulle bli preget av skjevheter, forklarer han.

– Opplever dere ofte at noen ikke vil bidra til utredninger?

– Nei, vi erfarer at folk som regel bidrar når vi spør om det, sier Rygh.