– Vanvittig arroganse fra Per Sandberg

Flertallet på Stortinget ba fiskeriminister Per Sandberg om å få i gang en eksportavgift på oppdrettsfisk. Nå avviser regjeringen hele forslaget.

Fiskeriminister Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) får hard kritikk fra flere opposisjonspolitikere. Den kommer etter han og regjeringen avviste anmodningen om å innføre en ny eksportavgift for laks og ørret.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Per Sandberg er rett og en slett en veldig arrogant minister i dag.

Ordene kommer fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Bakgrunnen er fiskeriministerens og regjeringens avvising av en ny avgift på oppdrettsfisk.

I juni i år vedtok Stortinget at regjeringen skulle utrede en eksportavgift for ubearbeidet fisk, og uttalte at "det bør innføres en avgift." I dag kom svaret fra fiskeriministeren der peker han på at en slik avgift bryter med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem, og at avgiften er i strid med Norges forpliktelser under EFTA-konvensjonen og frihandelsavtaler.

portrettintervju Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Linn Blomkvist

Den forklaringen kjøper ikke Fylkesnes.

– Det er en vanvittig arroganse fra Per Sandberg. Han har ikke fullmakt til å gjøre dette. Han har med å følge opp det Stortinget vedtar. Stortinget er det demokratiske valgte organet her i landet, sier Fylkesnes.

Advarte mot forslaget

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) avviser kritikken.

– At Fylkesnes oppfatter fiskeriministeren som arrogant – når finansministeren slår fast at en avgift ikke kan gjennomføres fordi vi da bryter internasjonale avtaler – definerer jo Fylkesnes. Vi har ikke mandat eller myndighet til å gjennomføre slike avgifter, sier Sandberg til NRK.

Stortingsvalget 2017

Her snakker fiskeriminister Per Sandberg (Frp) med finansminister Siv Jensen (Frp) under valgvaken 11. september i år.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han viser til at han selv advarte mot forslaget som ble lagt frem 8. juni i år.

– Fylkesnes var fullstendig klar over at dette kunne skje, mener Sandberg.

Fiskeriministeren vil heller fokusere på Havbruksfondet som ble innført i fjor.

– Det skal deles ut penger fra dette, hvis næringen får mulighet til å vokse. Det vil tilføre Havbruksfondet milliarder av milliarder kroner.

– Skuffende

Det er likevel ikke sikkert at alle vil nyte like godt av fondet. Alta kommune har i flere år lagt til rette for oppdrettsnæringen og kunne fått fem millioner kroner i ekstrainntekter med den foreslåtte eksportavgiften. Dagens ordning, Havbruksfondet, skal i all hovedsak belønne ny vekst og vil gjøre lite for å hjelpe kommunene som allerede har bidratt til vekst over mange år.

Monica Nielsen

Ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta.

Foto: NRK

Det mener ordfører Monica Nielsen (Ap).

– Jeg er skuffet over regjeringen. Her har dem ikke levert eller hatt vilje til å få det gjennomført. Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp vedtaket fra Stortinget, sier hun.

Hun mener at hvis vedtaket fra Stortinget bryter internasjonale forplikter, så skulle regjeringen justert forslaget slik at det kommer innenfor regelverket.

– De burde for eksempel konkludert med en avgift for både bearbeidet og ubearbeidet fisk i utredningen, slik at kommunene får inntekter fra arealene de har stilt til disposisjon, sier hun.

Nå mener hun og Torgeir Knag Fylkenes (SV) at Stortinget selv må innføre avgiften.

– Vi har kastet bort veldig mye tid nå, sier Fylkesnes.