NRK Meny
Normal

– Urealistisk med én kommune i Finnmark

Leder av Finnmark Arbeiderparti Ingalill Olsen slakter forslaget fra Arbeiderpartiets egen fylkestingrepresentant Ronny Wilhelmsen, som vil slå sammen alle kommunene i Finnmark og gjøre Vadsø til et kommunesenter for hele fylket.

Ingalill Olsen på talerstolen under Finnmark Aps årsmøte

NEGATIV: Leder av Finnmark Arbeiderparti Ingalill Olsen ser ingen fordeler ved å opprette storkommunen Finnmark.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet Ronny Wilhelmsen mener en av de store fordelene vil være bedre offentlig samordning. Storkommunen Finnnmark vil få ansvar for hele oppveksten fra barnehage, grunnskolen, til uteksaminering videregående skole. De som går yrkesfag vil bli ivaretatt helt til de får fagbrev.

Mottrekk mot regjeringens politikk

Wilhelmsen mener at forslaget er et godt mottrekk mot regjeringens press for å slå sammen små kommuner. Han mener forslaget vil gi Finnmark større politisk slagkraft.

– Hvor skal kommunesenteret være?

– Jeg har ikke sagt noe om det tidligere, men i Vadsø har vi en stor og fin fylkestingssal, jeg syns personlig at den hadde vært veldig fin å bruke.

– Så Vadsø som kommunesenter i storkommunen Finnmark?

– Ja, det skal du ikke se bort fra at hadde vært veldig bra, sier Wilhelmsen, som fortsatt ønsker lokal administrasjon og kommunalråd der man i dag har kommunestyrer. Wilhelmsen mener det bør vurderes å legge ned fylkeskommunen.

Ikke behandlet i partiet

Leder av Finnmark Arbeiderparti Ingalill Olsen stiller seg ikke bak forslaget. Ingalill Olsen har ikke vært kjent med forslaget.

– Jeg synes sånn umiddelbart at alt blir ved det samme fordi man skal beholde kommunal administrasjon rundt omkring. Så i praksis vil det ikke bli stor endring med det her forslaget, sier Ingalill Olsen.

– Er det her urealistisk?

– Ja, jeg tror det er urealistisk. Kommunene holder nå på å diskutere kommunesammenslåinger, har folkeavstemninger og er i sluttfasen av denne prosessen. Utgangspunktet for kommunene i Finnmark er jo at avstandene er store. Det er hovedproblemet. Det er det som gjør at det er vanskelig for mange kommuner å få til et bedre samarbeid eller sammenslåing. Avstandsproblemet vil være der nesten uansett hva man foreslår, sier Ingalill Olsen.

– Kan man se for seg en større politisk kraft i Finnmark ved å samle politisk aktivitet til et sted?

– Hvis jeg har forstått forslaget rett skal det fortsatt være noe som ligner kommunestyrer rundt omkring. Da ville man jo få noe som ligner på bydelsutvalg. I hvor stor grad man kunne få en slagkraftig ledelse er det ikke godt å si. Jeg tror vi ville fått et mindre politisk mangfold, sier lederen av Finnmark Arbeiderparti.

– Du ser ingen fordeler?

– Nei, i utgangspunktet ikke, sier Ingalill Olsen.